Край на държавната подкрепа за хората в принудителна отпуска Част 2

Адам Маршал, генерален директор на Търговската камара на Великобритания

 

 

Със сигурност има аргументи за целево фокусиране на помощта, защото според мен всички в бизнеса и в правителството разбират, че в дългосрочен план не можете да поддържате тези нива на държавни разходи. Така че напълно съчувствам на финансовия ни министър. Но вместо да се подхожда сектор по сектор, нещо, което ни подсказват много от фирмите като полезна мярка, е разрешението за непълно работно време или на временни договори. Тоест да се върнат служителите на половин работно време с някакъв вид субсидиране на времето, когато не работят.

Последни новини
Още от Начало