Deutsche Bank: преструктурирането дава резултат

Джеймс фон Молтке, главен финансов директор на Deutsche Bank AG

 

 

Цялостното представяне все още се забавя заради новото поделение за връщане на капитал и загубите там, но дори и в това отношение напредваме в съответствие с плановете ни за намаляване на задълженията и снижаване на разходите.

 

Последни новини
Още от Начало