Бизнесът и домакинствата в Европа няма да оцелеят без ликвидност и кредитно финансиране - Част 1

Вернер Хойер, президент на Европейската Инвестиционна Банка

Въпросът за разпределянето на дълга и евро-облигациите е малко пре-експониран, спред президента на ЕИБ. Той смята, че е важно европейските граждани да виждат солидарност, която може да приема различни форми: "Ако тази солидарност не се почувства от хората, и конкретно от хората в нужда, тогава те могат да изгубят вярата си в европейския проект и това ще бъде крайно вредно. Дори и тези страни, които са най-твърдите опоненти на еврооблигациите или на коронаоблигациите, както и да ги наречете ще пострадат най-много, защото те може да са най-зависими от вътрешния пазар. А вътрешният пазар може да се окаже в риск, когато хората вече не вярват в европейския проект. 

Смятам че поне до миналата седмица, докато достигнахме до този голям пакет от почти 600 милиарда долара беше наистина много опасно, защото социологическите проучвания в Италия драматично вървяха надолу не в полза на Европа, а против нея. Затова беше време да се действа и смятам, че мерките бяха успешни. Един ден дори може да бъдат увеличени. Това беше правилния подход, но което е много по-важно психологически е, ако се забрани износа на определени стоки, например респиратори или машини за обдишване на белите дробове. Тогава това ще бъде липса на солидарност, която хората няма да забравят. Някой ден тези хора ще си кажат: Вече нямаме нужда и от вашите коли или електрическите Ви машини.""

Последни новини
Още от Начало