Новата прогноза на МВФ, част 1

Гита Гопинат, гл. икономист, МВФ

Основното ни предположение е, че епидемията ще бъде концентрирана във второто тримесечие за повечето страни по света.

Мерките за овладяването й също ще са концентрирани във второто тримесечие.

След това ще има плавно вдигане на мерките и ще започнем да виждаме първи признаци на възстановяване през второто полугодие.

Това сме възприели като основа. Но имаме и по-неблагоприятни сценарии.

Китай беше епицентър на епидемията и бе силно засегната през първото тримесечие. Имахме много силно свиване в Китай през първото тримесечие. Виждаме признаци на възстановяване, но все още нямаме връщане към обичайната ситуация.

За ръста в Китай ще има значение това, което става в останалата част на света.

Докато в Китай ограничителните мерки се вдигат, в различни части на света все още има силни ограничения. И може да бъдат удължени. Развиващите се пазари са едва в началото на пандемията.

Така че за глобалната икономика като цяло от значение е какво става навсякъде по света.

Но ако сме прави за главната си прогноза – че голяма част от това ще остане през първото полугодие, тогава би трябвало да започнем да виждаме силно възстановяване през второто.

Първа част на интервюто. Вижте и втората.

Последни новини
Още от Начало