Коронаоблигациите противоречат на принципите на демокрацията

Отмар Исинг, президент на Център за финансови изследвания и бивш главен икономист на ЕЦБ

Г-н Исинг каза, че коронаоблигации звучи добре и предизвиква интерес, но това е предишното издаване на евро облигации в нова среда и е съвсем ясно, че еврооблигациите означават всички страни от Еврозоната да поемат споделена отговорност за дълга на отделните държави. "За мен това е ясен случай на данъчно облагане, без представителство, а това е против принципите на демокрацията. Това е основната причина, поради която смятам че е грешен начин за налагане на разпределение на задълженията по дълга в Еврозоната."

Последни новини
Още от Начало