25,4% от децата в България са изложени на риск от бедност

НСИ отбелязва 6,3% спад за 2015 спрямо 2014

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Над 40% от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване, алармират от Национална мрежа за децата в България по повод 17 октомври, Световния ден за предотвратяване на бедността.

По данни от от последното изследване на Националния статистически институт за 2015, 25,4% от децата в България на възраст от 0 до 17 години са изложени на риск от бедност, което е с 6,3 процентни пункта по-малко, спрямо 2014.

Въпреки подобрените нива при този индикатор спрямо миналата година (45,2%), е важно да се отчете влиянието на влошаващите се демографски тенденции, както и увеличаващото се с всяка изминала година неравенство в разпределението на доходите като цяло, се казва в прессъобщението.

"Считаме, че най-добрата подкрепа за децата минава през подкрепата на техните родители и възприемане на семейно-ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние.  Конкретните ни предложения в тази насока са разработване и приемане на Национална стратегия за детето и семейството с ясен план за действие, конкретни дейности, отговорни институции и финансиране, както и промяна на съществуващата законодателна рамка за децата, така че тя да бъде ориентирана към гарантиране правата на всички деца, превенция на рисковете и подкрепа на родителите", искат от Национална мрежа за децата.

Последни новини
Още от Начало