Двойно по-висок дефицит за 2014

Заради КТБ НСИ увеличи дефицита до 5.8% от БВП

Министърът на финансите Владислав Горанов Министърът на финансите Владислав Горанов

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2014 г. сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от 4.826 млрд. лв., или 5.8% от БВП, съобщи днес Националния статистически институт (НСИ). 

Спрямо предварителните данни, когато са отчетени 2.489 млрд. лв., представляващи 2.8% от БВП, дефицитът нараства двойно - с 2.337 млрд. лв. 

Основната причина за двойното увеличение на дефицита е, че по препоръка на Европейската комисия към сектор "Държавно управление" е включен Фондът за гарантиране на влоговете в банките, изплатил гарантираните депозити във фалиралата КТБ. До 2013 г. методологическите критерии поставяха ФГВБ като единица, класифицирана в сектора на финансовите институции, без операциите по баланса му да оказват влияние върху дефицита на сектор „Държавно управление".

Фондът, разчитайки предимно на заем от МФ, изплати депозитите на гарантираните вложители в КТБ.

Въпреки ревизията на данните за дефицита на България за 2014 г. не се очаква стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни, тъй като поетите от ФГВБ задължения през 2014 г. са с временен характер и няма да имат отражение върху дефицита за следващи години. В недалечното минало е имало подобни случаи, когато държави членки са регистрирали дефицит над референтната стойност, но поради отчитането на фактори с временен характер, Комисията не е откривала процедура по прекомерен дефицит (Люксембург, 2010 г.; Финландия, 2014 г. и Белгия, 2015 г.).

Задълженията на Фонда за гарантиране на влоговете към МФ и по репо сделки към 31 декември 2014 г. са 1.832 млрд. лева, показват официални данни.

До края на годината бяха изплатени гарантирани влогове на вложители в КТБ за 3.19 млрд. лева.

Има и друга разлика между увеличението на дефицита и дълга на Фонда. Според бележките на НСИ тя се дължи и на окончателните данни за постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор „Държавно управление“, както и окончателните отчети на министерства и ведомства.

Дългът на сектор държавно управление за 2014 г. е в размер на 22.560 млрд. лв., или 27.0% от БВП, без промяна спрямо предварителните данни, оповестени през април. 

Последни новини
Още от Начало