25% ръст на разговорите в мобилна мрежа по време на извънредното положение

Потреблението на интернет се е увеличило със 17%

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Увеличеното потребление на телефонни услуги и достъп до интернет се стабилзиира в периода 1 април 2020 г. - 8 април 2020 г. спрямо периода преди обявяване на извънредното положение и не се отбелязват съществени изменения в трафика, съобщават от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Според данните, подадени към КРС до 08.04.2020 г., потреблението се е увеличило спрямо стандартната седмица преди обявяване на извънредното положение, както следва:

- мобилна мрежа, гласов трафик – 25%; 

- мобилна мрежа, трафик на данни – 17%;

- фиксирана мрежа, гласов трафик – 19%;

- фиксирана мрежа, трафик на данни – 34%.

Мобилните оператори извършват постоянно наблюдение на сигурността и целостта на мрежата, с цел осигуряване на непрекъсваемост на услугите, посочват още от КРС.

Комисията следи за състоянието на предоставения на мобилните оператори радиочестотен спектър, като се извършват и специализирани измервания по отношение качеството на предоставяните услуги. Проведените наблюдения и тестове показват, че до момента не е констатирано прекъсване или отклонение от нормалната работа на мобилните мрежи.

При проведени над 4000 тестa са констатирани нива, съответстващи на добра степен на покритие и 99.97 % успешни повиквания за гласовите услуги. За 4G (LTE) мрежите се следи скоростта на достъп до файлове в интернет през мрежите на мобилните оператори, като са измерени средни скорости от 50÷149 Mbps за София и 19-28 Mbps в някои райони от страната.

Мобилните оператори са предприели допълнителни действия в помощ на  клиентите в условия на пандемия, включващи допълнителни обеми от данни (МВ) без увеличение на цената на услугата, безплатен трафик към различни платформи за обучение от разстояние (нулево таксуване) и предоставяне на полезна информация по различни начини – чрез интернет страниците си, SMS и информиране чрез съобщения в пресата.

Установени бяха опити за телефонни измами от типа „пропуснато обаждане” (т.нар. wangiri измама). След извършена проверка от страна на КРС, операторите са противодействали на измамите, включително и чрез блокиране на повикванията.

Лицензирани пощенски оператори

Продължават мерките на лицензираните пощенски оператори за осигуряване предоставянето на пощенските услуги, при спазване на всички противоепидемични изисквания в условия на пандемия, като е  засилен контролът при посещения на офиси във връзка с получаване на пратки.

Универсалната пощенска услуга (УПУ) се предоставя на територията на страната, като има промени в работното време на някои пощенски станции.

Запазва се обявената промяна от "Български пощи" ЕАД в предоставянето на УПУ за чужбина, съгласно която дружеството временно е преустановило приемането на всички изходящи международни препоръчани пратки, колети и EMS пратки. Приемат се непрепоръчани пратки до държави, за които е наличен транспортен капацитет и не са отказали обработка на международна поща.

По данни на пощенските оператори се наблюдава увеличение на дела на пратките, доставяни до адрес, което води до предоставяне на допълнителни услуги, в посока осигуряване свобода на получателите за управление доставката на техните пратки.

Последни новини
Още от България