Boom & Bust

Събота и неделя, 21 часа

Водещи: Владимир Сиркаров и Кузман Илиев

Какво е състоянието на предприемаческата среда у нас

Лъчезар Борисов, Мира Кръстева и Венеция Нецова в Boom&Bust, 11.03.2018

Търговията в България е изключително висока и носи изключително малко добавена стойност, което е предизвикателство, но може да бъде и възможност за търговците да добавят стойност чрез технологиите. Това каза Венеция Нецова, основател на стартъпа „Навигатор“, в ефира на „Boom&Bust“ с водещи Владимир Сиркаров и Кузман Илиев.

„Колко по-развита е една икономика, толкова по-трудно върви предприемачеството“, посочи от своя страна Мира Кръстева, основател на GEM България.

Тя обясни, че колкото е по-добра средата, толкова по-комфортно се чувстват хората да отидат на работа, да име е осигурено всичко и нямат нужда да са предприемчиви, защото няма толкова проблеми в средата, които трябва да се решат.

Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката, коментира, че младежкото предприемачество е един от водещите приоритети, защото то може да се превърне във фактор, който да допринесе за предстоящата индустриална революция, а може да се превърне и във фактор за решаване на много проблеми – на пазара труда, младежка безработица и да запази талантите в България.

Според него са важни креативността и иновациите. Той посочи, че България е на 29-то място по креативност в целия свят.

„Основните три групи фактори, които влияят за развитието на предприемачеството са достъпа до финансиране, образованието в областта на предприемачество и интренационализацията“.

Вижте повече във видеото. 

Последни новини
Още от Boom & Bust