Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Младежи без умения, образование или работа ще подпомага социален проект

Апостол Дянков, мениджър "Проекти", JA България, бизнес старт, 17.01.2019

Снимка: Pyxabay Снимка: Pyxabay

В разгара на икономическата криза се оказа, че една от най-засегнатите групи, които имат трудности на пазара на труда, е на родените в края на миналия век, млади хора в риск. Това са хора, срещащи трудности в намирането на работа и на възможности за обучение. Проектът на JA България за социално предприемачество се опитва със свои сили и с помощта на партньори да насърчи младежите от такива групи, на възраст между 18 - 29 години в 4 страни, най-пострадали от икономическата криза в ЕС , (Испания, Италия, България и Румъния) да продължат обучението си и да могат да си намерят работа  или да започнат свой бизнес.
В България проектът се занимава с 400 младежи, като им създава възможности за обучение, чиракуване, подкрепа за намиране на работа или стартиране на предприемачество в последствие. За проекта разказа Апостол Дянков, мениджър "Проекти", JA България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова

"Този сегмент - на млади хора в риск извън пазара на труда, чрез формите на социалното предприемачество, има потенциал за подпомогне икономиката на страната", каза още Дянков.

Една от причините тези хора да се окажат без образование и работа, без перспектива да се реализират, е ранното напускане на училище, посочи Дянков. Това са половината от тези младежи. Една пета от тях не са завършили образованието си, част от тях са със здравословни проблеми, проблеми в семейството или са имали такива с родителите си. Тези, които са завършили професионални гимназии в малки населени места, където не се предлага работа по тяхната специалност и не могат да се реализират.

"Но тези младежи не са недосегаеми, те не са неактивни като цяло и могат да бъдат достигнати и активирани - чрез бюра по труда, училищата и читалищата, дори с мобилна апликация. Те присъстват в обществото, могат да бъдат намерени в социалните мрежи".

Призивът на Дянков към медиите е да не злоупотребяват с клишето, че това са младежи, които не работят, стоят в кафенетата, а родителите им ги издържат и им изпращат пари. А истината е, че голяма част от тях са обезкуражени, не знаят че има такива възможности, нямат информация или връзка с хора, които могат да им помогнат. 

"Бизнесът е незаменим партньори. Ние имаме много богат опит с работа с бизнес ментори, с организации и бизнеси, които са готови да предложат места, готови са да споделят своите умения и ноу-хау. Надяваме се в рамките на този проект да откликне нашата широка мрежа от бизнес ментори. Ако хората от бизнеса се интересуват от решаването на този проблем, се надявам да се обърнат към нас и другите организации, които работят по темата".

Част от идеите за професионална реализация, с които проектът работи, са чиракуването в компании, които се нуждаят от работници, за придобиване на професионален опит, в новите възможности, които предлагат след съответното образование социалните мрежи, новите ниши на пазара на труда, които изискват нови компетенции. В този план проектът е отворен за работодатели и бизнеса от всякакви сфери на живота.

Повече по темата вижте във видео материала.

 

 

Последни новини
Още от Бизнес старт