БАЛИП: Решението за спящиите акции трябва да защитава максимално акциинерите

Правилната информационна кампания е основен фактор за успеха на инициативата, смятат от асоциацията

17:43 | 15 юни 2020
Обновен: 17:48 | 15 юни 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) подкрепя инициативата на Министерството на финансите да се обърне внимание на проблемите с ценните книжа в Регистър А и да се търсят начини за решаването им, става ясно от позиция на асоциацията, представена в рамките на публичното обсъждане и публикувана на нейния уебсайт.

Според асоциацията трябва да има мерки за адекватно уреждане на отношенията, свързани със способите за съхраняване и активизиране на акциите от масовата приватизация, включително по отношение на защита на акционерите от масовата приватизация и бъдещото развитие на капиталовия пазар в България.

Асоциацията посочва още, че трябва да се търси решение, свързано с невъзможността на хората да се разпоредят с активите си, поради незнание и липса на адекватна информационна кампания преди години.

БАЛИП е категорично против така описаната в чл. 14 процедура, при която след изтичане на сроковете по чл. 14, ал. 1 и 6 паричната стойност на дяловете на дялопритежателите трябва да се прехвърля в държавния бюджет, става ясно още от изявлението. 

В проектозакона е необходимо да бъде осигурена максимална защита на акционерите с лични сметки в Регистър А, които ще придобият дялове в предложения инвестиционен фонд”, се посочва в становището на асоциацията. В него се добавя, че реформата на регистрите и способите за съхраняване на ценни книжа в Централен депозитар не следва да води до ограничаване или накърняване на правата и интересите на акционерите

ОТ БАЛИП изтъкват и необходимостта от провеждането на масирана информационна кампания, определяйки я като основен фактор за успеха на инициативата за раздвижване на спящите акции. 

Според асоциацията създаването на инвестиционен фонд има солидна обосновка от фундаментално изследване в региона на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като той трябва да се структурира прозрачно и да се управлява от реномирано управляващо дружество. 

БАЛИП застава твърдо зад позицията си, че управлението на този фонд следва да бъде поверено на реномирано управляващо дружество”, става ясно още от позицията на асоциацията. 

От там добавят, че в инвестиционния фонд трябва да бъдат добавени и „спящите“ компенсаторни инструменти, за да се увеличи тяхната ликвидност