Европа одобри държавната помощ за разширяването на газохранилището в Чирен

Целият проект ще струва около 285 млн. евро и е съфинансиран от Механизма за свързване на Европа (CEF),

17:55 | 8 август 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейската комисия (ЕК) одобри държавна помощ на стойност 16 млн. евро за разширяването на газохранилището в Чирен. От Комисията съобщиха, че мярката е одобрена съгласно правилата на Европейския съюз, съобщава Economic.bg.   

България уведоми ЕК за плановете си да подкрепи инвестицията на "Булгартрансгаз" с 9-годишна публична гаранция по заема за финансиране на мярката в размер на 16 млн. евро. Целта е да се гарантира сигурността на доставките на газ, да се засили конкуренцията на пазара, включително благодарение на по-голямата интеграция на съоръжението към мрежата, и да се насърчи търговията с газ в региона.

Комисията е установила, че българската схема е необходима и подходяща за улесняване на инвестициите на държавното дружество в съоръжението му за съхранение на природен газ. Освен това Брюксел стига до заключението, че схемата е пропорционална, тъй като помощта ще бъде ограничена до необходимия минимум, за да се гарантира инвестицията в съоръжението, и няма да има неоправдани отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията в ЕС.

Стойността на целия проект за разширяване е около 285 млн. евро. Той се съфинансира от Механизма за свързване на Европа (CEF), от който газовият оператор получи 78 млн. евро. Допълнителни средства се очаква да бъдат договорени с американски банки, но все още не е ясно колко са те.

С разширението се очаква капацитетът за съхранение на единственото газохранилище у нас да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. кубични метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изпомпване и подаване на природен газ в мрежата.

Проектът е от общ интерес (ПОИ), включен в петия списък. Този тип проекти имат за цел да завършат европейския вътрешен енергиен пазар, за да се помогне на ЕС да постигне целите си в областта на енергетиката и климата.

Дългоочакваното удвояване на капацитета за съхранение на „Чирен“ започна още в началото на годината с подписването на договорите с избраните изпълнители. Преди две седмици консорциумът „Тех Енерджи Експанжън“, в който водещ партньор е „Главболгарстрой“, започна същинската работа по надземната част от проекта – стойността на тази част от проекта е 298 млн. лв. без ДДС. За подземната част също има подписан договор – с консорциум „Ю Джи Ес Дрилинг Чирен“, в който отново начело е „Главболгарстрой“, неговата стойност е 221 млн. лв. и е за проектиране, доставка на необходимите материали и изграждане на сондажи за разширението на „Чирен“.