Чиста енергия

Сряда, 21:00 часа
Водещ: Вероника Денизова

Липсата на единна нормативна база в ЕС за енергийни одити отблъсква инвеститори

Валентина Узунова, председател на Камарата на енергийните одитори, в "Чиста енергия" 17.04.2024 г.

21:30 | 17 април 2024
Обновен: 14:19 | 19 април 2024
Автор: Георги Месробович

Проблемите на енергийните одитори в България и в Европа са доста сериозни. Тези проблеми касаят основно това, че не във всяка държава-членка енергийните одити се правят по едни и същи унифицирани методики и по един и същи начин. Също така има и разминаване в нормативната база, което не е добре за инвеститорите, които биха инвестирали в енергийна ефективност, обновяване на сграден фонд и инвестиции, касаещи промишлени системи, това коментира Валентина Узунова, председател на Камарата на енергийните одитори, в предаването "Чиста енергия" с водеща Вероника Денизова.

Енергийните одитори изчисляват енергийните характеристики на различни типове сгради, промишлени системи и улично осветление, по нормативно установена методика, каза Узунова. Тя допълни, че собствениците на сгради в страната трябва да работят с енергийни одитори, тъй като само така ще имат представя за качеството на сградата и нейната характеристика.

Енергийните одити се правят регулярно, като на съществуващите сгради това е на 4 години, ако те не могат да достигнат енергиен клас, който би позволил издаване на сертификат за повече години. За новите сгради се издават първоначални сертификати по проектните данни, а година след въвеждането ѝ в експлоатация се прави ново обследване, което да направи подобрен анализ.

Провеждането на одитите е доста трудоемко, като е нужно да се обходи целия периметър на дадената сграда и да се анализират всички документи около проектирането ѝ и измененията във времето. Гостът обясни, че у нас качеството на енергийния одит е много високо. За провеждането на одит са нужни знания в областта на строителството, енергетиката и топлотехниката. В Европа най-често тази работа се върши от един човек, но у нас са в екипи от трима или повече специалисти.

„Камарата на енергийните одитори, по наша информация, е единствената професионална организация на енергийните одитори в Европа. За това ние направихме инициатива за формиране на европейска камара на енергийните одитори, тъй като установихме, че проблемите на одиторите са доста сериозни – както в България така и в европейски план. Тези проблеми касаят основно това, че не във всяка държава-членка енергийните одити се правят по едни и същи унифицирани методики. Също така има и разминаване в нормативната база, което не е добре за инвеститорите, които биха инвестирали в енергийна ефективност, обновяване на сграден фонд и инвестиции, касаещи промишлени системи.“

Независимостта на енергийните одитори също е изключително важна за правилното провеждане на работата.

Гостът подчерта важността на енергийните одитори, тъй като одитите би трябвало да присъстват във всяка сделка за недвижими имоти, но това не се спазва и често хората си купуват жилище или друг тип имот без да имат представа за енергийната му характеристика. Енергийният сертификат дава яснота за имота и може да повиши цената му. За жалост у нас често енергийните характеристики на даден имот са само на хартия, тъй като не е направен нужният одит.

Приключи кандидатстването за втория етап от програмата за енергийно обновяване на сградите в България, като гостът смята, че сега амбицията на НС е в спешен порядък да бъде разрешено санирането и отпускането на средства на кандидатствалите блокове. Тя предупреди, че одобрените блокове трябва да бъдат внимателни, тъй като ПВУ не предвижда мигновено изплащане на средствата, а те се получават след завършване на проекта, ако той отговаря на предварително зададените параметри. Тук идва въпросът откъде фирмите изпълнители ще си набавят средствата, за да започнат работа.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.