Чиста енергия

Сряда, 21:00 часа
Водещ: Вероника Денизова

Трябва да има повече пионери в енергийните общности, за да проправят път

Тодор Попов, член на екипа на центъра за енергийна ефетивност към община Габрово и директор на дирекция "административно-правно и информационно обслужване" в община Габрово, в "Чиста енергия" 03.07.2024 г.

21:30 | 3 юли 2024
Обновен: 10:40 | 4 юли 2024
Автор: Георги Месробович

Енергийните общности у нас все още се борят с регулаторни пречки, но има добри примери в тази насока. Важно е да има повече пионери в областта, които ще дадат пример на другите и ще улеснят пътя напред. Енергийната общност в Габрово дава добър пример, като събира седемдесет и трима инвеститори, от които 70 са физически лица. Но самият факт, че няма кой да ги обозначи като енергийна общност, създава препятствия за използването на някои от привилегиите, това коментира Тодор Попов, член на екипа на центъра за енергийна ефетивност към община Габрово и директор на дирекция "административно-правно и информационно обслужване" в община Габрово, в предаването "Чиста енергия" с водеща Вероника Денизова. 

На международна конференция на тема: "Енергийните общности: двигатели на енергийния преход в България" са били представени добрите примери за енергийни общности у нас. На събитието са участвали и представители от енергийната общност в Габрово, която е на доста напреднал етап. Фотоволтаичната централа е изградена и се очаква през настоящия месец да бъде присъединена към електропреносната мрежа, каза Попов.

Централата струва малко под 160 000 лева, като за финансирането е използван изцяло частен капитал, а община Габрово е участвала в подготвителната дейност. Целта на общността е да разполага с мощност от 100 киловата, които в началото ще се използват от регионалното депо за неопасни отпадъци, върху чиято площ е изградена централата. Очаква се депото да използва около 50-55% от енергията, като след присъединяването към мрежата останалата част от електричеството ще отива за други обекти.

Участниците в енергийната общност са 73, от които 3 са юридически лица, включително и община Габрово. Инвеститорите участват с капитал от между 500 и 5000 лева. Гостът обясни, че предимството на енергийните общности е, че има гарантиран клиент и производител. Основната цел на този проект в Габрово е да даде пример на други общини и частни инвеститори, които да репликират добрите практики.

Около енергийните общности у нас има различни предизвикателства, които са по-скоро регулаторни и често идват от операторите на електропреносната мрежа. Гостът допълни, че има и предизвикателства, свързани с таксите, като може да се наложи да заплатят такса за високо напрежение, въпреки че не използват такова.

„Самият факт, че няма кой еднозначно да каже дали сме енергийна общност, защото нашият модел работи и ние сме такава според нас, но нямаме външна оценка или регистрационна форма (някой да потвърди нашия статут), може да бъде предпоставка да не може да се ползваме от някои от привилегиите на енергийните общности.“

Гостът обясни, че сега са фокусирани върху завършването на този проект, но се опитват да подпомагат хората на територията на общината, които имат план и визия в тази насока. Работят и по енергийната ефективност на сградите, като са поставили акцент върху енергийните общности.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.