Чиста енергия

Сряда, 21:00 часа
Водещ: Вероника Денизова

Интересът към гаранциите за произход на енергия от ВЕИ в България ще се увеличава

Иван Велев, портфолио мениджър в ACT Commodities, в "Чиста енергия", 27.03.2024

21:35 | 27 март 2024
Обновен: 09:31 | 29 март 2024
Автор: Галина Маринова

Гаранциите за произход на енергия от възобновяеми източници са пазар, при който наблюдаваме изключително големи отклонения през последните години, тъй като стойностите се определят на база търсене и предлагане, като различни фактори като пандемии и войни също оказват голямо влияние върху стойността на продукта. Българските компании все още нямат особен интерес от закупуване на гаранции за произход поради доброволния характер на този инструмент. Но това, което предстои, е европейска директива, която ще задължи по-големите компании да разкриват своите емисии, своя въглероден отпечатък. Това каза Иван Велев, портфолио мениджър в ACT Commodities, един от лекторите на конференцията "Energy of tomorrow" на Investor Pro, в предаването "Чиста енергия" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова.

Гостът коментира пазарът на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници, индиректните въглеродни емисии и стратегиите за намаляване на въглеродния отпечатък на българските компании.

Гаранциите за произход нашумяха доста през последните няколко години, като инструмент, който гарантира, че единица електроенергия е произведена от възобновяем енергиен източник и е инжектирана в общата енергийна мрежа, от която всички ние черпим. И тъй като не можем да диверсифицираме електроните в тази мрежа - кой от какъв източник идва - ни е необходим инструмент, с който да можем да го правим, а именно гаранцията за произход дава тази възможност. В България има и регистър, който отговаря за правилното отчитане на този тип инструменти и това да няма двойно броене, като това е Агенцията за устойчиво и енергийно развитие, с които работим много добре заедно, каза Велев.

"Целите, които една компания може да постигне с гаранциите за произход, е да претендира за редуциране на техните индиректни емисии от тяхната дейност. Наричат се индиректни, защото въглероден диоксид се генерира там, където енергията се произвежда, а не там, където тя се консумира и именно по този начин, набавяйки си равен брой гаранции за произход и консумация, дадена компания може да претендира, че използва 100% възобновяема енергия в своите операции, като един мегаватчас е равен на една гаранция за произход". 

В България има компании, които използват 100% възобновяема енергия чрез закупуването на точно такова количество гаранции за произход. Те са по-скоро със западно управление, но с операции и в България, каза Велев. "Това, което наблюдаваме, е, че все повече компании се обръщат към този метод за консумация на възобновяема енергия, като най-достъпен, най-лесен и начин, който е най-добре проследим. Това са големи компании с централи в Западна Европа. Те имат операции в повече от една точка и прибягват до такъв тип инструменти за доказване на тяхната консумация и въглероден отпечатък". 

ACT Commodities е компания, която оперира вече в Амстердам, в Париж, Шанхай и Сингапур и чрез добре развита партньорска мрежа успява да предостави достъп до пазарите на възобновяема енергия от една страна на производителите на такава и от друга страна - на крайни консуматори, които имат нужда от нея. Ние сме връзката и сме компания, която предоставя ликвидност на този пазар, сподели Иван Вълев. 

На въпроса как се развива пазарът на гаранции в България на фона на световното търсене и предлагане събеседникът заяви, че пазарът у нас "следва отправните точки, които имат европейските пазари на запад и в Централна Европа, които пък от своя страна използват като бенчмарк скандинавския пазар като най-голям пазар за възобновяема енергия". 

"На този пазар наблюдаваме през последните години изключително голяма дивиация, тъй като стойностите там се определят на база търсене и предлагане, като различен пандемии и войни също оказват голямо влияние върху стойността на продукта". 

За момента не се наблюдава особен интерес от страна на българските компании за закупуване на гаранции за произход поради доброволния характер на този инструмент, но това, което предстои в момента, е европейска директива, която ще задължи по-големите компании да разкриват своите емисии, своя въглероден отпечатък и това ще ги подтикне да започнат да гледат по-често към този тип инструменти и съответно очакваме този пазар в България да се засили изключително много през следващите няколко години. Това ще бъде определящо за бъдещите партньорства на тези компании, тъй като когато искаш да работиш с голяма западна компания, тя ще изисква от теб ти да бъдеш въглеродно неутрален или поне да адресираш емисиите си по някакъв начин. 

"От България в момента използваме гаранции за произход за покриване на консумации в цяла Европа. Така че, всяка компания, която има интерес, може да се възползва от това". 

Цените на гаранциите за произход са толкова волатилни, че текущите такива са по-различни от тези в началото на разговора ни. За това е много  трудно да се предскаже какви ще са и стойностите в бъдеще. Волатилността на този продукт е изключително голяма. 

Гаранциите за произход се търгуват отделно от електроенергията. Това означава, че компании, които имат интерес от покриване на тяхната консумация с възобновяема енергия ще трябва да платят нещо отгоре на цената, която плащат за електроенергия, за да могат да претендират, че това, което използват от мрежата всъщност идва от възобновяем енергиен източник. 

"Закупуването на дългосрочни договори е една стратегия, която ние препоръчваме горещо на нашите партньори, именно за да се избегнат големите дивиации на този пазар. Хеджирането за пет десет години е изключително добра стратегия, за да има предсказуемост и предвидимост на бюджетите". 

Как могат компаниите си кой е по-добрият за тях вариант - да създават собствена възобновяема енергия или да закупуват гаранции за произход? Какви са темповете на развитие на пазарите на гаранции за произход в Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Грузия? Какви са прогнозите за темповете  на растеж на този пазар? Как могат да бъдат преодолени препятствията пред присъединяването на ВЕИ към мрежата? Какво представлява т.нар. "гранулиране" на гаранциите за произход и какви са предимствата? Очаква ли се и домакинствата да се включат в този пазар? 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.