ЕЦБ ще продължи с по-бързото изкупуване на активи

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище

17:28 | 10 юни 2021
Обновен: 18:56 | 10 юни 2021
Автор: Investor.bg
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската централна банка поднови обещанието си да поддържа спешното изкупуване на облигации, въпреки значително подобрение на перспективите за растеж и инфлация, тъй като се опитва да поддържа еврозоната след повече от една година изтощаваща икономическа криза, предаде Investor.bg

"Несигурността остава, тъй като краткосрочната икономическа продукция зависи от хода на пандемията и от това как икономиката реагира след възобновяването си", заяви президентът на банката Кристин Лагард в четвъртък, след като длъжностни лица се ангажираха да запазят покупките на активи със "значително по-висок" темп, отколкото през първите месеци от 2021 г.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0.00%, 0.25% и -0.50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Управителният съвет ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемията (PEPP), чийто общ размер е 1.85 трлн. евро, най-малко до края на март 2022 г. и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. Въз основа на паралелна оценка на условията за финансиране и на перспективата за инфлацията Управителният съвет очаква през идното тримесечие нетните покупки по PEPP да продължат да се извършват със значително по-висок темп, отколкото през първите месеци на тази година.

Управителният съвет ще прилага гъвкавост при покупките съобразно с пазарните условия и с оглед на това да не допусне затягане на условията за финансиране, несъвместимо с предотвратяването на низходящото въздействие на пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към покупките за всички класове активи и всички държави ще продължи да подпомага гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика, посочиха от централната банка. Оттам допълниха, че ако бъде възможно да се поддържат благоприятни условия за финансиране с поток на закупените активи, който не изчерпва общия размер на нетните покупки за целия хоризонт на PEPP, не е задължително този общ размер да се използва докрай. Също така, общият размер може да бъде рекалибриран, ако това е необходимо, за да се запазят благоприятни условия за финансиране, така че да се преодолее негативното сътресение от пандемията върху тренда на инфлацията.

Прогнози ЕЦБ

Управителният съвет ще продължи да реинвестира погасенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, най-малко до края на 2023 г. Във всеки случай бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика.

Нетните покупки по програмата за закупуване на активи (APP) ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

Цялата статия може да прочетете на Investor.bg.