Озоновият слой на Земята се възстановява с премахването на увреждащите химикали

ООН обяви сгъстяване в атмосферния регион, което помага за защитата на хората и забавя изменението на климата

13:30 | 10 януари 2023
Автор: Оливия Рудгард
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Защитният озонов слой на Земята е напът да се възстанови в рамките на четири десетилетия, тъй като увреждащите химикали във въздуха постепенно се премахват, помагайки за предпазване на хората от слънчевите лъчи и ограничаване на глобалното затопляне, каза научен панел, подкрепян от ООН.

Учените за първи път идентифицираха дупка в озоновия слой, който помага за филтрирането на ултравиолетовите лъчи от слънцето, през 1985 г.

През 1987 г. беше постигнато рядко международно споразумение за постепенно премахване на газове, включително хлорофлуоровъглероди (CFC), които се използваха в продукти като климатици, хладилници и дезодоранти, но разграждат озона в горните слоеве на атмосферата. Актуализация от 2016 г. на така наречения Монреалски протокол също постепенно премахна хидрофлуоровъглеродите (HFC), които не разрушават директно озона, но имат силен ефект върху изменението на климата.

Откакто химикалите бяха забранени, има „забележимо възстановяване“ в горния слой на стратосферата, според доклада на Групата за научна оценка към Монреалския протокол, който се актуализира на всеки четири години. Поетапното премахване на HFC също така е избегнало затопляне с приблизително 0,5C до 2100 г.

„Действията относно озона създават прецедент за действията в областта на климата“, каза професор Петери Таалас, генерален секретар на Световната метеорологична организация. „Успехът ни в постепенното премахване на химикалите, разяждащи озона, ни показва какво може и трябва да се направи – спешно – за преход от изкопаеми горива, намаляване на парниковите газове и по този начин ограничаване на повишаването на температурата.“

Ако настоящите политики останат в сила, се очаква озоновият слой да се възстанови до нивата от 1980 г. — преди появата на дупката — до около 2066 г. над Антарктика, до 2045 г. над Арктика и до 2040 г. за останалия свят. Дупката, която е над Антарктида, намалява по площ и дълбочина от 2000 г. насам, се казва в доклада.

Въпреки това предложенията за използване на геоинженерство в атмосферата за намаляване на глобалното затопляне чрез отразяване на повече слънчева светлина в космоса може да има непредвидени последици, включително забавяне на възстановяването на озона, предупреждава докладът.

Други фактори, включително изстрелване на ракети и по-чести интензивни горски пожари, изострени от изменението на климата, също биха могли да забавят възстановяването.

Монреалският протокол, който често се смята за успешна история за международни преговори за околната среда, има значение за съвременните усилия за намаляване на въглеродните емисии и смекчаване на изменението на климата, казаха от ООН.

„Въздействието на Монреалския протокол върху смекчаването на изменението на климата не може да бъде преувеличено“, каза Мег Секи, изпълнителен секретар на Озоновия секретариат на Програмата на ООН за околната среда, в прессъобщение.