Amundi понижава рейтинга на ESG фондовете, а секторът очаква удар от $85 млрд.

Amundi каза, че нейните понижения не представляват признание, че въпросните фондове вече са по-малко устойчиви

14:30 | 22 ноември 2022
Автор: Наташа Уайт и Франсис Шварцкопф
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Amundi SA премахва най-високото обозначение за ESG в Европейския съюз от почти всички фондове, които някога са го носили, като се присъединява към нарастващ списък от инвестиционни посредници, които бяха хванати неподготвени от промяна в регулаторните насоки в блока.

Най-големият мениджър на активи в Европа прекласифицира почти цялата си гама от фондове, включени в най-високата категория за ESG в ЕС, известна като член 9, каза говорител на мениджъра на активи пред Bloomberg. Вместо това средствата ще бъдат класифицирани като член 8, каза говорителят, като се позовава на по-малко строгите екологични, социални и управленски класове на ЕС. Решението отразява „консервативен подход“, докато Amundi се опитва да се адаптира към развиващата се регулаторна среда на ЕС, каза лицето.

Amundi имаше почти 38 милиарда евро в продукти по член 9 в края на октомври, според данни, събрани от Morningstar Direct и потвърдени от Amundi. Morningstar очаква, че най-малко 85 милиарда долара във фондове по член 9 в цялата индустрия ще бъдат понижени през следващите седмици и месеци, като приблизително 70 милиарда долара от тях вероятно ще бъдат в пасивни стратегии.

„Очакваме много, ако не и всички, от това, което наричаме „съобразени с климата“ и „нисковъглеродни“ фондове, да преминат от член 9 към член 8“, каза Хортенз Биой, глобален директор на Morningstar за изследване на устойчивостта, пред Bloomberg.

Amundi е поредният в нарастващия списък от инвестиционни посредници, които прочистват портфолиото си от някога желаното обозначение ESG, на фона на нарастващото объркване около правилата на ЕС за борба с "озеленяването" на фондове, Регламента за разкриване на устойчиви финанси (SFDR). Предназначена като глобален златен стандарт за инвестиране в ESG, рамката е опетнена от привидно безкрайни пропуски и несъответствия, които засегнаха фирми, включително BlackRock Inc., Axa Investment Management, Pacific Investment Management Co. и NN Investment Partners на Goldman Sachs Group Inc.

Резултатът е, че член 8 ще расте в активите под управление, докато член 9 ще бъде много по-малък, каза Биой. Това има потенциала да разгневи клиентите, които са смятали, че са отделили пари за най-високата категория ESG в Европа, само за да установят, че това вече не е така. Развитието също е смущаващо за ЕС, чиито усилия да се състезава пред останалия свят със своя наръчник за инвестиране в ESG показват признаци на обратен ефект.

„Ясно е, че това означава, че категорията на фондовете по член 9 ще се свие, както по отношение на броя на фондовете, така и на активите под управление“, каза Биой. Определянето вероятно ще бъде ограничено до „тематични и ориентирани към въздействието фондове, инвестиращи в компании, които се фокусират върху устойчиви продукти и услуги“, които често са склонни да бъдат с малка или средна капитализация, или до „облигационни фондове, чиито приходи помагат за финансиране на зелени и социални проекти.”

SFDR влезе в сила през март 2021 г. Но оттогава ЕС изясни ключови части от регламента, за да изисква от мениджърите на активи да запазят обозначението по член 9 само за фондове, които са 100% устойчиви, с изключение на нуждите от хеджиране и ликвидност. Това е много по-висока летва, отколкото мнозина очакваха, и индустрията сега е в средата на продължителна корекция, тъй като мениджърите на фондове се опитват да усвоят промяната в насоките.

Amundi каза, че нейните понижения не представляват признание, че въпросните фондове вече са по-малко устойчиви.

Този ход „по никакъв начин не поставя под въпрос текущото ниво на изисквания по отношение на интегрирането на ефективни ESG критерии и характеристиките за устойчивост на тези фондове“, каза говорителят. „Този ​​умишлено предпазлив подход е в отговор на загрижеността на Amundi за защита на инвеститорите и дистрибуторите от значителен риск от объркване при разпределението на спестяванията.“

Някои мениджъри на активи тълкуваха правилата на SFDR в смисъл, че използването на съвместим с ЕС бенчмарк за климата автоматично квалифицира фонд като продукт по член 9. Това вече далеч не е ясно.

„Подвижните цели в ЕС бяха много трудни за индустрията“, каза Виктор ван Хорн, ръководител на европейските операции в ICI Global.

BlackRock заяви по-рано този месец, че ще понижи рейтинга на 17 борсово търгувани фонда, класифицирани като член 9, което ще засегне 26 милиарда долара в активи под управление.

MSCI казва, че мениджърите на активи са отговорни за класифицирането на фондовете, продавани в ЕС. „Ние създаваме и изчисляваме индекси, за да отговорим на разнообразните нужди на институционалните инвеститори“, каза Кристин Шардоненс, изпълнителен директор за глобалните ESG и климатични индекси. „Нашите клиенти имат набор от климатични и инвестиционни цели, които допринасят за техните решения за избор на индекси.“

Европейската комисия призна, че има различни тълкувания и сега търси начини за справяне с объркването.

„Наясно сме с проблема“ и „работим в сътрудничество с ESMA по въпроса“, каза говорител на Европейската комисия в имейл отговор на въпроси.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) заяви, че очаква обратна връзка от Комисията относно това дали използването на съобразени с Парижкото споразумение за климата показатели или показатели за климатичен преход квалифицират даден фонд като член 9.

Анализ от третото тримесечие на Morningstar установи, че по-малко от 5% от средствата по член 9 действително отговарят на изискването на ЕС за 100% устойчивост.