Близо 25% от европейските устойчиви фондове за заподозрени в "зелено измиване"

"ESG" е премахнато от 23% от устойчивите фондове на ЕС при нов преглед на Morningstar

09:47 | 19 август 2022
Обновен: 09:53 | 19 август 2022
Преводач: Галина Маринова
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Почти една четвърт от фондовете, които твърдят, че "насърчават" устойчивостта съгласно европейските разпоредби, не заслужават етикет "ESG", според нов преглед на пазарния изследовател Morningstar Inc. Анализът, който разглежда фондовете, класифицирани по член 8 в рамките на Регламента на ЕС за оповестяване на информация за устойчивото финансиране, показва, че 23% от тях не отговарят на принципите за инвестиране в околната среда, социалната сфера или управлението, заяви в интервю Боя Уон, ESG анализатор в Morningstar, цитиран от Bloomberg.

За да се оправдае етикетът ESG в рамките на определението на Morningstar, инвестиционната стратегия на фонда не може да се основава само на изключването на така наречените "грешни" акции като тютюн, въглища или оръжия, каза Уон. "Много от фондовете по член 8 няма да бъдат обозначени като устойчиви фондове съгласно нашата рамка", каза той.

Оценката е поредната, която повдига въпроси около ключовия стълб на усилията на Европа да се превърне в световен лидер в областта на устойчивото развитие. Нито една друга юрисдикция не се е устремила напред с толкова амбициозна програма за трансформиране на цялата индустрия за управление на активи. Но дори регулаторните органи започват да предупреждават, че процесът е оставил твърде много възможности за "зелено измиване".

Наръчникът с правила на ЕС за инвестиране в ESG, SFDR, е създаден, за да изкорени раздутите твърдения на мениджърите на активи за устойчивост. Рамката, която беше въведена през март миналата година, изисква от фирмите да класифицират своите инвестиционни продукти в една от три категории: Член 6, който разглежда само рисковете, свързани с ESG; Член 8, който "насърчава" характеристиките на ESG; и Член 9, който определя измерими "цели", свързани с ESG. 

Вероятно най-неясната от трите категории, член 8, се е превърнала в магнит за управителите на фондове. Последните данни на Morningstar разкриват, че мениджърите на активи са прекласифицирали над 600 фонда, които преди това са били включени в член 6, към член 8. Редица фондове по чл. 9 също са били понижени в чл. 8, сочи проучването. Към юни фондовете, регистрирани като фондове по член 8, са притежавали 3,76 трилиона евро в сравнение с 420 милиарда евро, разпределени във фондове по член 9, изчислява Morningstar.

Прекласификациите съвпаднаха с предприетите от финансовите надзорни органи мерки срещу фондовете, заподозрени в невярно представяне на ESG-съответствието на техните портфейли.

"Имаше няколко индикации от страна на регулаторните органи, които казваха: "наблюдаваме внимателно и ще дойдем да се намесим", каза Сонали Сиривардена, партньор и глобален ръководител на ESG в Simmons & Simmons. В неотдавнашните насоки на ЕС "много ясно се казва, че една от вероятните причини за регулаторна намеса би била, че периодичното отчитане не подкрепя казаното в продуктовия документ". 
 
Има и доказателства, че инвестиционните клиенти стават все по-предпазливи към член 8, тъй като мениджърите на фондове включват в категорията нетипични ESG сектори като отбраната, енергетиката и суровините. През последното тримесечие от продукти по член 8 са изтеглени над 30 млрд. долара, докато около 6 млрд. долара са постъпили в по-строгата категория ESG по член 9, сочат данни на Morningstar. 

В отговор на по-стриктните правила и по-взискателните клиенти някои мениджъри на активи започнаха да премахват етикетите ESG от фондовете, за да не бъдат обвинени в "зелено измиване". През второто тримесечие шест фонда са премахнали от имената си ключови думи, свързани с устойчивото развитие, установи Morningstar. 

"Отпадането на "ESG" е свързано с по-широките нарастващи очаквания", казва Уон. Мениджърите на фондове "смятат, че тези стратегии вече не отговарят на очакванията на инвеститорите и регулаторните органи, така че най-добрият начин е да премахнат "ESG" и "устойчивост" от имената си", каза той.

Европейската асоциация за управление на фондове и активи, която представлява индустрията, заяви, че проблемът произтича от общата липса на адекватни определения за ESG.

"При сегашната липса на ясни стандарти за етикетиране тези класификации за оповестяване често се използват като индикация за ESG удостоверенията на даден фонд", каза Винсент Ингам, директор на отдела за регулаторна политика в EFAMA. "Те обаче не са предназначени за това. Въпреки че не е толкова лесно сравнимо или измеримо, от решаващо значение е да се вземе предвид друга качествена информация за даден фонд, когато се оценяват неговите екологични качества."

Европейските регулаторни органи признаха необходимостта от преразглеждане на някои от определенията, от които в момента се ръководи разпределянето на SFDR. Верена Рос, председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари, заяви през май, че регулаторите в ЕС работят за намаляване на "това, което може да се нарече прекомерно оповестяване от страна на инвестиционните фондове по член 8, за да се избегне подвеждащо оповестяване на инвеститорите относно екологичността на продукта".

Рос заяви, че ESMA подкрепя и бъдещи законодателни усилия за създаване на ясни критерии за финансовите продукти, които оповестяват информация за устойчивостта. Това включва потенциално въвеждане на "етикети за устойчивост" за финансовите продукти, "за да се подпомогне създаването на така необходимата яснота за инвеститорите на дребно".