Кризата е само катализатор на стремежа за намаляване на енергийната консумация

Станислав Станев, технически директор на "Веолия" България, в "TECH 21 - Кръгова икономика", 14.11.2022

08:30 | 15 ноември 2022
Обновен: 17:22 | 15 ноември 2022
Автор: Галина Маринова

Енергийната криза е катализатор. Нашите клиенти нямат нужда от дълго убеждаване, за да вземат решение за намаляват енергийната си консумация. Това, което ни радва, е, че ние не работим от сега по тази тема, а от години за оптимизиране на консумация на енергия, по възобновяеми източници и хубавото е, че нашите решения вече са видими. Това каза Станислав Станев, технически директор на "Веолия" България, по време на мултиплатормения проект на Bloomberg TV Bulgaria "Tech 21 - Кръгова икономика"

Целта, която групата "Веолия" си поставя е да бъде световен шампион по екологична трансформация, уточни гостът. "Имаме няколко стълба в стратегията, които вярваме, че ще ни доведат до това място. Първият стълб е да сме в услуга на нашите клиенти, които все повече се борят с климатичните промени. Виждаме в ежедневието, че те стават все по-предизвикателни. Другата тема е ускоряването на декарбонизацията, защото много от градовете, индустрията имат за цел това да имат нулев въглероден отпечатък и за това нашата експертиза е много ценна". 

"Вторият стълб е да предотвратяваме замърсяването на водата, почвите, въздуха, в което имаме водещи технологии". 

Третият е свързан с ресурсите, защото ресурсите от вода, от енергия са все по-ограничени, но за индустрията ресурсите от редки метали се явяват ограничителния фактор и ние, използвайки ги повторно - водата, или енергията, или метали, които успяваме да рециклираме и да използваме отново в дейността - подпомагаме дейността на индустриалните клиенти за това да бъдат по-конкурентоспособни и ефективни, обясни събеседникът.

"Енергийната ефективност е голяма тема за групата. Една трета от бизнеса на групата е свързана с енергия и нейното спестяване. Това е нормално, предвид факта, че над 75% от енергията на Планетата се използва в големите градове, а ако говорим за енергийния микс - около 80% от въглеродните емисии, които се генерират от Земята се генерират от големите градове и там имаме основно сгради и индустрия. За сградите е важно те да бъдат ефективни, а за индустрията е много важно те да бъдат конкурентоспособни".

Една енергийно ефективна сграда или индустриален обект е много по-добре виждан от обитателите и от клиентите и за това нашите клиенти търсят нашата експертиза - от една страна да намаляват потреблението на енергия от външните източници - за това ние имаме патентована система хабгрейд, имаме дигитализация, имаме експертиза за оптимизиране на технологиите и процесите, поясни Станев. "Освен това ние им помагаме с това да заместваме част от енергията от външни източници с такава, която се добива на място. Клиентите ни търсят това да имат сигурна енергия в голям обем без да зависят от разпределителните мрежи. Ние успяваме да въвлечем енергия от биомаса, от вода, от отпадъчни води, геотермална енергия и по този начин намаляваме драстично зависимостта на клиентите ни от външните източници". 

Каква е политиката на "Веолия" спрямо декарбонизацията? Какви са четирите значими проекта на групата в тази област? Какви са примерите за строго специфични технологични решения за конкретни компании в Европа и в България, свързани с енергийната ефективност?

Вижте целия коментар във видеото. 

Всички участници в събитието "Tech 21 - Кръгова икономика" може да гледате тук.