Лорън Джарет за предизвикателствата пред жените в софтуерната индустрия

20:00 | 9 ноември 2019

Лоурън Джарет, генерален мениджър в Progress, UpDate, 09.11.2019