Облагородени блата създават нови хабитати

09:09 | 7 ноември 2019

Почти 90% от влажните зони в света изчезнаха в последните 3 века. Без тях има риск от проблеми в околната среда, включително повече наводнения и унищожаване на видове.