Петър Ганев за неразрешените проблеми от кризата през 2008 г.

21:05 | 30 септември 2019

Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, Светът е бизнес, 30.09.2019