Няма да е възможно за българската прокуратура да продължава да не прави нищо

11:39 | 26 септември 2019

Димитър Марков, директор Правна програма в ЦИД + доц. Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски, Бизнес старт, 26 септември 2019 г.