Юлиан Попов за нуждата битовите въглища да бъдат забранени

10:40 | 22 август 2019

Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и старши политически съветник за ЦИЕ на Европейската климатична фондация, „Бизнес старт“, 22.08.2019 г.