Николай Шуманов и Димитър Събев за вероятностите за евентуална рецесия

14:50 | 15 август 2019

Николай Шуманов, финансов анализатор, Legacy FX + Димитър Събев, икономист и журналист, Бизнес старт, 15.08.2019