МАРКОВ: Ако бизнесът финансира директно политическите партии - какви са рисковете

12:40 | 26 юни 2019

Димитър Марков, ЦИД, в Бизнес старт, 26.06.2019