Доц. д-р Миглена Темелкова: ВСУ и обучението по лидерство/Assoc. Prof. Miglena Temelkova, VFU

15:00 | 11 май 2016
Обновен: 09:09 | 12 май 2016

Доц. д-р Миглена Темелкова: Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" – национален фактор в обучението по лидерство/Assoc. Prof. Miglena Temelkova, PhD: Varna Free University - National Factor in Education in Leadership