Климатичните решения може и да са спорни, но науката е категорична

Светът спешно се нуждае от значително и незабавно намаляване на употребата на изкопаеми горива - и никакво по-нататъшно разширяване

09:00 | 9 декември 2023
Автор:  Лара Уилямс 
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Науката предоставя рамка за разбиране на света, но решението как да се формира политика въз основа на тези насоки е въпрос на тълкуване. В хода на преговорите за климата на Конференцията на ООН по изменението на климата в Дубай едно противоречиво изявление на председателя на COP28 Султан бин Ахмед Ал Джабер напомня за ограниченията на науката, повтаряйки урока, който научихме по време на пандемията Covid-19.

През изминалия уикенд Guardian публикува коментари на Ал Джабер, направени по време на онлайн събитие през ноември. "Няма наука или сценарий, който да казва, че постепенното спиране на изкопаемите горива е това, което ще доведе до 1,5C", каза той.

"Покажете ми пътна карта за постепенно отказване от изкопаемите горива, която ще позволи устойчиво социално-икономическо развитие, освен ако не искате да върнете света обратно в пещерите."

Последвалата медийна буря явно засегна лична нотка, което накара Ал Джабер да защити коментарите си през тази седмица.

"Науката заема централно място в моя собствен професионален напредък", каза той по време пресконференция. "Уважавам науката във всичко, което правя." Той също така настоя, че е повтарял "отново и отново, че постепенното намаляване и отказване от изкопаемите горива е неизбежно".

Аз съм един от многото, които критикуват това, че тази среща на върха се ръководи от човек, който е главен изпълнителен директор на петролна компания. Но имам по-голям проблем с плана на Националната петролна компания на Абу Даби да добива 5 млн. барела суров петрол на ден до 2027 г., в сравнение с 3 млн. барела днес, отколкото с коментарите на Ал Джабер - които в крайна сметка са верни от техническа гледна точка. Джим Скиа, ръководител на Междуправителствената експертна група по изменение на климата, поясни, че в сценариите, съвместими с ограничаване на затоплянето до 1,5C над прединдустриалните температури, използването на изкопаеми горива е значително намалено - макар и не елиминирано - докато използването на въглища без ограничения е напълно преустановено до 2050 г.

Противоположните реакции на двама уважавани учени в областта на климата на коментарите на Ал Джабер подчертават колко много възможности за интерпретация има.

"Потискащо е, че климатичната върхушка реагира толкова яростно на едно напълно точно изявление на председателя на COP28", каза Майлс Алън, професор по геосистемни науки в Оксфордския университет. "За да ограничим затоплянето дори близо до 1,5 °C, трябва едновременно да намалим използването на изкопаеми горива и да увеличим мащаба на постоянните решения за безопасно премахване на въглеродния диоксид. Просто не е вярно, че за да спрем глобалното затопляне, трябва да спрем да използваме изкопаеми горива. Това, което трябва да направим, е да спрем да изхвърляме въглеродния диоксид, който те генерират, в атмосферата."

В същото време Джоери Рогел, професор по наука за климата и политика в Имперския колеж в Лондон, заяви: "Председателят на COP смята, че няма научни доказателства, че изкопаемите горива трябва да бъдат постепенно преустановени, за да се ограничи затоплянето до 1,5C. Горещо му препоръчвам да потърси последния доклад на Междуправителствената експертна група по климатични промени. Този доклад, одобрен единодушно от 195 държави, включително ОАЕ, показва различни начини за ограничаване на затоплянето до 1,5C - всички те показват фактическо отказване от изкопаемите горива през първата половина на века."

Науката рядко, ако изобщо някога го е правила, ни предоставя един-единствен, окончателен път. Докладите на Междуправителствената експертна група по климатични промени разглеждат широк спектър от сценарии, съвместими с поддържането на затоплянето под 1,5C, от такива, които разчитат на възобновяеми енергийни източници, до такива, които биха се случили, ако разчитаме на намалено търсене на енергия.

Ако искаме тези научни данни да доведат до конкретен резултат - спиране на изменението на климата – трябва да вземем политически решения, които да балансират наличните научни данни с други фактори, като например съображения за здравето, икономически въздействия, разходи, потенциални решения и морални задължения.

Както моята колежка Фей Флам писа през 2022 г., научихме това по време на пандемията, когато призивът"да следваме науката " се превърна в лозунг в защита на политиките на Covid. Но науката никога не ни е "казвала" да се изолираме или да направим ваксините задължителни. Науката ни даваше данни за това колко хора умират и колко ефективни са ваксините, които след това се използваха при вземането на решения от политиците.

Експертите по климата, от Ал Гор до Ал Джабер, ще интерпретират данните и информацията, с които разполагаме, въз основа на различни приоритети и склонност към риск. Докато някои учени и политици са много уверени в бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид например, други изтъкват факта, че тези методи все още улавят само 0,1 % от въглеродните емисии, въпреки че технологията съществува от десетилетия.

Както разбрах по време на участието си в COP, мнението на хората за постепенното спиране на използването на изкопаеми горива и за това какво включва един "справедлив" преход зависи до голяма степен от техните индивидуални национални условия. Ето защо преговорите са толкова сложни.

И въпреки че Ал Джабер е прав, в коментарите му липсва същественият контекст, че макар изкопаемите горива ще се използват и през 2050 г. и дори 2100 г., зависимостта ни от тях ще намалее до малка част от днешната. Междуправителствената експертна група също така заявява, че бъдещите емисии на CO2 от съществуващата и планираната инфраструктура за изкопаеми горива без допълнително намаляване на емисиите надвишават общите емисии, допустими при сценарии, които ограничават затоплянето до 1,5C без или с ограничено превишаване. В превод:  Няма място за разширяване на използването на изкопаеми горива.

Въпреки че науката рядко диктува окончателна стратегия, извънредната ситуация в областта на климата неумолимо показва една единствена посока на движение. Светът спешно се нуждае от значително и незабавно намаляване на употребата на изкопаеми горива - и никакво по-нататъшно разширяване.