Следващият фронт на ESG са генетично модифицираните храни

Изхранването на растящото население на Земята и нуждата от свиване на емисиите парникови газове в селското стопанство изискват по-ефективно земеделие

14:15 | 2 февруари 2023
Автор: Крис Хюз
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Нахлуването на Русия в Украйна постави под въпрос противопоставянето на ESG на акциите в областта на отбраната и конвенционалната енергетика. Следващото изпитание за пуристите на ESG вероятно ще бъде продоволствената сигурност, където съчетаването на екологичните и социалните цели представлява предизвикателство за съществуващите догми.

Необходимостта от изхранване на увеличаващото се население, като същевременно се намалят високите емисии на парникови газове в селското стопанство, означава, че земеделието трябва да стане по-ефективно. Едно от решенията е по-широкото използване на генетични технологии при производството на семена. Въпреки това ГМО остават проблем за много фондове за управление на качеството на храните, които се опасяват от непредвидените последици от намесата в хранителната верига (т.нар. принцип на предпазливостта).

Трудността на тази предпазлива позиция се състои в това, че тя става все по-трудна за поддържане, ако изостря риска от продоволствена криза. Затова някои инвеститори сега залагат на това, че настроенията по отношение на ESG ще се променят.

Въздействието на селското стопанство върху околната среда не може да бъде пренебрегнато. Според Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) към ООН тази дейност е отговорна за около една четвърт от световните емисии. Обезлесяването на обработваемите земи вреди на биоразнообразието, а освен това продължава да съществува необходимост от намаляване на токсичността на пестицидите и хербицидите.

На това обаче се противопоставят сериозни социални съображения. Според анализатори на UBS Group AG световното търсене на земеделски култури ще бъде с 61% по-голямо през 2050 г. в сравнение с 2020 г. Макар че добивите се подобряват, тези резултати трябва да се ускорят, за да се предотврати недостиг на зърнени култури, който може да настъпи още в началото на десетилетието, смятат от UBS. Според проучването без подобни подобрения допълнителната обработваема земя, необходима за задоволяване на търсенето, се равнява на общата площ на Обединеното кралство, Франция, Белгия и Нидерландия.

Възможно ли е проблемът да бъде решен чрез промяна на хранителните навици, намаляване на нуждата от определени култури или намаляване на хранителните отпадъци? UBS разглежда сценарий, при който потребителите в страните с по-високи доходи консумират по-малко месо, населението нараства в долната граница на прогнозите на ООН и се намаляват както хранителните отпадъци, така и използването на биогорива. Ще има достатъчно предлагане на зърнени култури, но няма да има залесяване. Така че усилията за насърчаване на биоразнообразието ще пострадат.

Genetically Modified
Предстояща продоволствена криза. Недостигът на зърнени култури ще бъде особено остър, ако има ограничения на обезлесяването

Това означава, че постигането както на екологичните, така и на социалните цели ще изисква решения, които да се справят заедно с търсенето и предлагането. Индустриите, които ги предлагат, могат да реализират годишен приход от 1,3 трилиона долара до 2050 г., прогнозира UBS. Основните сред тях са семената и растителната генетика, предвид потенциала им да повишават добивите на култури.

Възможностите за преки инвестиции обаче са оскъдни. Две регистрирани на борсата компании - Bayer AG, германската група за науки за живота, която купи спорния пионер в областта на генетично модифицираните семена Monsanto през 2018 г., и Corteva Inc, отделена от сливането на Dow Chemical и Dupont през 2019 г. - доминират в производството на семена. Syngenta на ChemChina, номер три, обмисля листване на борсата, но сроковете не са ясни.

Genetically Modified
Бурен растеж. Търсенето на технологии, които правят земеделието по-ефективно, може да нарасне рязко

Това ни води до неотдавнашната поява на активистки фондове в Bayer, включително фокусирания върху социалното въздействие Inclusive Capital Partners LP, създаден от Джеф Убен, основател на инвестиционната компания ValueAct Capital.

Активистите търсят акции, които се търгуват под възприетата справедлива стойност, с ясно разпознаваеми катализатори, които да преодолеят разликата. Пазарната оценка на Bayer е значително по-ниска от тази на Corteva, дори ако се вземе предвид фактът, че половината от бизнеса на компанията е свързан с фармацевтични продукти. Очевидните фактори за намаляване на отстъпката са: решително уреждане на съдебния спор, в който се твърди, че хербицидите, съдържащи глифозат, причиняват рак; промяна в ръководството; и листване на дял в бизнеса с растителни култури, за да се привлекат инвеститори, обезкуражени от конгломератната структура на Bayer.

Но в допълнение към тези конвенционални двигатели на стойността, съществува възможността нагласите в ESG към сектора на науките за културите да се променят радикално. За някои ESG фондове и индекси компаниите, които реализират повече от част от приходите си от генетично модифицирани организми (ГМО), са забранени толкова, колкото и компаниите, занимаващи се с тютюн, хазарт и ядрени оръжия. Въпросът е дали нагласите в световен мащаб ще се насочат към разглеждане на генетичните технологии в храните като необходими за постигане на декарбонизация, което от своя страна би довело до по-високи оценки на ESG.

Genetically Modified
Плододайна територия. Bayer не успява да привлече последователи като тези на колегата си от Corteva в областта на растениевъдството

Извън САЩ светът досега се колебаеше дали да приеме ГМО в хранителната верига. Но доказателствата в подкрепа на инвестиционната теза се трупат.

Емисиите от производството на храни стават част от разговорите на компаниите и инвеститорите. Френският млечен гигант Danone SA заяви миналия месец, че си поставя за цел до 2030 г. да намали с 30% емисиите на метан от веригата си за доставка на прясно мляко. Други ще бъдат подложени на натиск да поемат подобни ангажименти. Доставчикът на индекси MSCI Inc. промени критериите си за изключване на ESG миналата година, в резултат на което компаниите, участващи в производството на ГМО, сега може да са по-малко склонни да предизвикат "червен флаг". Анализаторите посочват също така, че т.нар. редактиране на гени е потенциално по-приемливо за обществеността и регулаторните органи, отколкото генетичното модифициране, тъй като генното редактиране включва промяна на ДНК на растението, без да се въвежда чужд ген, както е при ГМО.

Финансовите пазари могат да помогнат, като насочат капитала си към дружествата, които са в състояние да предотвратят продоволствена криза. Но и буквичката G на столчето ESG също ще придобие критично значение. Необходимостта от големи бюджети за научноизследователска и развойна дейност означава, че науката за растенията вероятно ще остане концентрирана около малък брой мощни играчи. Доброто управление ще бъде от решаващо значение. Ограниченият брой производители на семена, които могат да продават кръстосано торове и химикали за растителна защита на едни и същи клиенти, едва ли е идеален (не на последно място като се има предвид необходимостта от биоразнообразие).

Този отрасъл се нуждае не само от активисти, но и от активни, дългосрочни инвеститори, които ще предоставят най-добрата проверка, която публичните пазари могат да предложат.