Какво да очакваме, след като населението на Индия изпревари това на Китай

Бомбата на застаряването тиктака по-бързо за Китай, но Индия е на първо място по младежка безработица сред големите икономики

13:55 | 19 януари 2023
Автор: Лоу Де Вей, Врищи Бенивал, Картикеян Сундарам
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Тъй като Индия изпреварва Китай по брой на населението, редица демографски въпроси като раждаемостта и пазарите на труда се превръщат в ключови теми, които трябва да се наблюдават в двете азиатски сили.

Индия, чието население е предимно младо, е на път да се превърне в най-бързо развиващата се голяма икономика през следващите години, докато застаряващият Китай се очаква да отбележи по-бавен растеж след години на бърза експанзия.

Ето пет графики, които показват защо демографските данни са от значение за тази историческа промяна:

India’s Population
Бомбите със закъснител на застаряването. Китай е изправен пред по-спешно предизвикателство, свързано със застаряването на населението, отколкото Индия

Китай, чиято строга политика за едно дете до 2016 г. държеше под контрол раждаемостта, ще стане свидетел на свиване на населението в трудоспособна възраст през този век, тъй като застаряващите хора в крайна сметка ще съставляват над 40% от населението на страната. В сравнение с Индия, където хората на възраст над 65 години ще бъдат по-малко от една трета от общо 2,3 млрд. души, които се очаква да живеят до 2100 г.

India’s Population
Индия е на първо място по брой на безработните младежи сред големите икономики

Това не означава, че всичко изглежда розово за Индия. Половината от населението ѝ е на възраст под 30 години, а около 12 милиона души всяка година навлизат на пазара в търсене на работа. Предизвикателството пред Индия, чийто растеж се очаква да достигне 7% през годината, приключваща през март, е да запази този темп на растеж през следващите десетилетия или да се окаже с още по-високи нива на безработица.

India’s Population
Индия се представя зле по отношение на равнището на участие на жените в работната сила. Жените като процент от общата работна сила

Докато Индия говори за своя демографски потенциал, ключов показател, който убягва от заглавията, е участието на жените в работната сила. Жените представляват едва една пета от общата работна сила, което е само малко по-добре от равнището в Афганистан. От друга страна, жените в Китай съставляват 44,8% от работната сила.

India’s Population
Повечето хора в Индия попадат в категорията "ниски доходи". Брой на хората в милиони

Населението от средната класа в Индия бледнее в сравнение с това в Китай, но сравнително евтината работна ръка в страната я прави привлекателна дестинация за предприятията, които искат да се преместят от Китай.

Apple Inc. започна да сглобява най-новите си модели iPhone в южноазиатската страна, което е победа за кампанията на министър-председателя Нарендра Моди "Произвеждай в Индия". Но имаше и други, като General Motors Co. и Harley Davidson Inc. които се отказаха, осуетявайки целта на Моди да увеличи дела на производството в икономиката до 25% от сегашните 14%.

India’s Population
Състезанието за градове. По-голямата част от населението на Индия ще остане в селските райони, за разлика от Китай

Населението на Индия остава предимно в селските райони, за разлика от това на Китай. Въпреки че и в двете страни се наблюдава миграция на работници към мегаполисите в търсене на по-добри перспективи, по-голямата част от населението на Индия ще остане във вътрешността на страната, докато по-голямата част от Китай ще бъде все повече градска до 2035 г., според оценки на UN-Habitat.

Това ни напомня за предизвикателствата, пред които е изправена южноазиатската страна в борбата с бедността и намаляването на неравенството.