Как ще използва Италия парите от ЕС

Стефано Патуанели, министър на икономическото развитие

11:05 | 6 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Парите не трябва да се използват за разходи, а за инвестиции. Ето защо поискахме голяма помощ от ЕС, защото имаме нужда от инвестиции, за да оздравим затруднената икономика на Италия, но също и на цяла Европа в сложната криза, създадена от коронавируса. Затова трябва да подпомогнем компаниите си при огромния преход към енергийна усточивост, технологични иновации и дигитализация.

Трябва да укрепим нашите вериги за доставка, да създадем европейски вериги, основани върху стойност и ефективност. Искаме да поемем по този път на екологична, икономическа и социална устойчивост, иновации, дигитализация и укрепване на веригите за доставка, които създават екосистеми, където малките и средните предприятия могат да процъфтяват.

Мисля, че ресурсите на ЕС могат да освободят средства в държавите-членки.

Ако можем да използваме тези огромни ресурси по правилен начин, за да правим нещата, които обикновено не бихме направили с редовните си средства, ако всяка държава-членка би се намесила със своите финансови ресурси, не бихме могли да направим иновации в нашите икономики.

Това ще се освободи ресурси между държавите-членки за повече ограничени проекти.

Затова мисля, че са достатъчни. И смятам, че зависи най-вече от държавите- членки да представят надеждни проекти и особено във фазата на осъществяване на изпълнението им трябва да сме много бързи.