JPMorgan прогнозира разместване в парадигмата през това десетилетие

Джойс Чанг, директор „Глобални проучвания“ в JPMorgan

20:08 | 14 август 2020
Автор: Мария Попова

Не виждам как нещо добро ще излезе от отрицателните лихви, но в момента сме много близо до тях. Ако разгледаме индекса на държавните облигации на развитите пазари, като цяло 83% от дълговите книжа имат доходност от 50 базисни пункта или по-малко в нашия глобален индекс на държавните облигации. Това представлява 33 трилиона дълг на развитите пазари. Вижте срочните премии по американските облигации – те са близо до историческото дъно.