Невярна информация или дезинформация

Рене Диреста, технологичен анализатор, Stanford Internet Observatory

13:27 | 29 юли 2020
Обновен: 13:27 | 29 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Невярна информация наричаме тази, която е погрешна непреднамерено, като се има предвид намерението на този, който я е разпространил.

Ако поискате да споделите нещо с общността си, понеже му вярвате или сте настроени алтруистично, то това попада в категорията на невярна информация.

Но ако сте, да речем, руски трол, преструващ се на тексаски сепаратист и пускате такова съдържание например, то вие знаете, че сте невярно като предприемате това действие.

Това се има предвид, когато се говори за дезинформация – опит да се повлияе чрез измама, преднамерена заблуда.

Хора, разпространяващи неща, които не осмислят като неверни и на които вярват, са съвсем различни тези, които се стараят да манипулират общността.