ЕЦБ поиска банките да спрат дивидента

Никълъс Камфърт, Bloomberg

04:35 | 29 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Дебатът в борда на ЕЦБ по този въпрос бе доста тежък. Защото някои банки в Европа се справят много добре и имат високи капиталови нива. Така че някои членове на борда на ЕЦБ казаха, че би трябвало да им се разреши да плащат дивиденти.

Други казаха, че е твърде неясно каква е ситуацията в икономиката или замразените плащания по  кредити. Толкова е неясно, че не можем да го направим, така казват.

Трудни дискусии, но инвеститорите и без това са отписали цялата година по отношение на дивидентите. Затова засега няма да има чак толкова ефект на фондовия пазар.

Въпросът е дали догодина нещата ще се променят? И кога се връщаме към обичайния ход на нещата? Мисля, че трудно ще задържат тази ситуация. ЕЦБ няма правни основания да го направи. Не могат да нареждат на банка по банка да не плащат дивиденти.

В Европа има много банки и това е много работа за супервайзора.

BNP Paribas е голяма френска банка, за която бяха обещани най-големите дивиденти в Европа. Дали ще изпълнят изискването – може би ще се наложи.

ЕЦБ казва, че това е молба, но всъщност е юмрук в ръкавица. Те могат да принудят банката, ако се наложи.

UBS е друга работа, защото е швейцарска банка и не са под надзора на ЕЦБ. Но това създава несигурна ситуация в Европа – между банките, които са поднадзорни на ЕЦБ и не могат да плащат дивиденти и тези, които са извън нея и могат.

Това определено може да направи UBS по-привлекателна за някои инвеститори, отколкото европейските банки, на които не се позволява да плащат дивиденти.