Дългосрочното влияние на Ковид-19 върху петрола Част 1

Амос Хохстайн, изп. вицепрезидент на Tellurian

16:13 | 30 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Когато говорим по сделките, виждам предизвикателствата пред нас, защото Covid ни дава поглед към това, пред което ще ни застигне с енергийния преход. Когато с прехода започнем да се отдалечаваме от петрола и със спада в търсенето на петрол, без значение кога и дали ще постигнем споразумение за прехода, ще трябва да внимаваме за някои страни, които имат висока волатилност още днес. Заради предизвикателствата на срива на цената на петрола и дори и там, където са днес – в горния сегмент на 30-те долара, тези страни не могат да вържат бюджета.
И с времето това ще създаде повече нестабилност и риск, пред който ние като международна общност се изправяме.