Шефът на Euronext е уверен в силата на пазарите в Европа, част 1

Стефан Бужна, директор на Euronext

18:00 | 20 май 2024
Преводач: Силвия Грозева

Дейвид Соломон от Goldman Sachs е леко разтревожен, че публичните пазари не отговарят на потенциала си. Забелязваме липса на IPO-та. Няма големи корпоративни движения на борсата. Какъв е вашият отговор на неговите притеснения? Не правим ли достатъчно, за да бъдат привлекателни публичните пазари?

Нещата в Европа се променят. Има много силно осъзнаване по цялата верига на индустрията, включително лидерите и политиците, че трябва да сменят скоростта и да ускорят това, което сега се определя като спестовен и инвестиционен съюз.

Ясно е, че парадоксът, който преживяваме в момента – 35 трлн спестявания в Европа не се инвестират в европейски ценни книжа, а в държавни облигации и чужди книжа, ще приключи.

Очаквам фундаментални промени под формата на инициативи за спестяванията на домакинствата. И за промени в изискванията за предпазливост спрямо европейските ценни книжа.

Това предстои да стане.

Това ще стане, ясно. Как ще изглежда то за Euronext? Защото в момента сте във фаза на консолидация. Пазарът се насочва към контрола на разходите и интеграцията. Това май води акцията ви в момента. Колко голяма промяна да очакват инвеститорите в Euronext, ако се случат някои от тези реформи? Колко различен бизнес ще станете, ако се изпълнят някои от тези промени?

Печалбата ни всъщност расте с 8%, както съобщихме вчера. Това е най-доброто тримесечие в историята на Euronext. Растем. Разбира се, имаме традиционно уникален контрол на разходите си.

Базата ни на разходи бе намалена с 2% за последното тримесечие въпреки инфлацията, която тези на всички ни.

Компанията е в много добро здраве и постига много, много силни резултати.

Освен това е вярно, че сме постигнали лидерство в търговията с акции и листвания в Европа. Ликвидност отива при ликвидност. Ясно е вече, че средните търгувани обеми в Euronext са около 10 млрд евро – два пъти повече от лондонския пазар, а общата пазарна капитализация на компаниите на пазарите на Euronext в Европа е около 7 трлн евро, пак около 2 пъти спрямо компаниите, листнати в Лондон. Пазарите на Euronext са европейски пазари. Затова ликвидността ще продължи да влиза.

Всяко движение, което предизвиква приток на спестявания, или институционални, или дребни, към пазарите на ценни книжа, ще бъде изключително добре прието от нашия бизнес.