Пауъл: Нужна ни е по-голяма увереност

Джером Пауъл, председател на Фед

11:30 | 17 април 2024
Обновен: 14:02 | 17 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

 

Показателите на американската икономика в последната година наистина бяха доста силни. Записахме над 3% ръст миналата година, след като ръстът на предлагането подкрепи както силния ръст на потреблението, така и заетостта. Наред със значителното намаляване на инфлацията.

Последните данни показаха солиден ръст и продължаващо засилване на трудовия пазар, както и липса на по-нататъшен напредък тази година към връщане към двата процента цел на инфлацията.

Ще кажа малко за целите по двата ни мандата – максимална заетост и ценова стабилност.

Както казах, трудовият пазар остава много силен. Създаването на работни места бе силно през първото тримесечие, средно над 277 хиляди на месец. Безработицата е под 4% за 26 поредни месеца, което не се е случвало почти половин век. Това е най-дългият подобен период.

Силното търсене на работници бе посрещнато със значително увеличаване на работната сила както чрез повишение на участието в работната сила, така и чрез значително увеличение на имиграцията, което преживява и Канада.

Дори при тази сила, през изминалата година трудовият ни пазар се движи към по-добър баланс.

Съотношението на новооткритите работни места спрямо безработните работници бе изключително високо през 2021 и 2022г. Сега отново спадна до нивата отпреди пандемията.

Проучванията сред работниците и бизнеса показват нормализиране на трудовия пазар. Нивата на напускащите и новонаетите, както и общият натиск на заплатите също продължават да се нормализират, макар и постепенно.

Така че общата картина на трудовия пазар показва колко е силен, но в същото време как плавно се нормализира.

Да се насочим към ценовата стабилност. Инфлацията спадна доста чувствително през втората половина на миналата година. Спадна през цялата година и особено през втората половина.

Но основната инфлация за 12 месеца, един от най-важните индекси, се смята, че не се е променила много през март спрямо февруари и е 2,8%. За три от 6 месеца инфлацията дори е над това ниво.

Казахме във FOMC, че ни е нужна по-голяма увереност, че инфлацията устойчиво се насочва към двата процента, преди да е уместно да разхлабим монетарната политика.

Възприехме този предпазлив подход и решихме да потърсим по-голяма увереност, за да не реагираме твърде силно на силата на ниската инфлация от второто полугодие на миналата година.

Последните данни явно не ни дават по-голяма увереност и вместо това показват, че вероятно ще е нужно по-дълго време от очакваното, за да постигнем тази увереност.

Въпреки това смятаме, че монетарната ни политика е добри позиционирана, за да управляваме рисковете, пред които сме изправени. Ако по-високата инфлация се задържи, можем да запазим сегашните рестриктивни нива колкото е нужно.

В същото време имаме значителни възможности да разхлабим монетарната политика, ако трудовият пазар неочаквано отслабне.

В момента, при тази сила на трудовия пазар и напредъка досега с инфлацията, е уместно да оставим още време да действа рестриктивната монетарна политика още време и да следим данните и развитието на прогнозата ни.

Каквото и да става, оставаме силно решени да върнем инфлацията устойчиво към целта от 2%.