Дъдли: Прогнозите на Фед все още са впечатляващо оптимистични

Уилиям Дъдли, бивш председател на Фед Ню Йорк

15:52 | 16 юни 2022
Преводач: Мария Попова

Моделът ни е за 8,6% инфлация и предполагам, че можем да стигнем до пет процента и нещо, а те поддържат целта от 2% инфлация. Но пътят до там няма да е гладък. Как виждате първия етап на понижаване на инфлацията? Как ще се придвижим от сегашните болезнени нива близо до 4 или 5 процента? Как ще го постигнем?

Фед смятат, че с отварянето на икономиката търсенето на стоки ще намалее, а търсенето на услуги ще нарасне и някои от прекъсванията във веригите на снабдяване, които тласкаха цените на стоките нагоре ще намалеят.

Това всички го очакваме отдавна. Проблемът е, че войната на Русия с Украйна удължи проблемите в предлагането.

Смятам, че прогнозите на Фед са все още впечатляващо оптимистични, че инфлацията ще намалее много бързо въпреки  предпазливото затягане на  политиката на Фед. А процентът на безработицата така и не достига нивото, което Фед счита за съответстващо на стабилната инфлация. Прогнозата за 4,1% безработица е близо до четирите процента, които те считат за съответстващи на 2% инфлация. Прогнозите им стават по-реалистични, но все още са нереалистични.

Това е наистина важно, благодаря за коментара. Дали липсата им на реализъм е по отношение на величината, на стойностите на данните по пътя на понижението? Или им липсва реализъм по отношение на времевата рамка и си мислят, че всичко ще стане бързо?

Смятам, че са прекалени оптимисти относно темповете на снижаване на инфлацията. Но другото важно нещо е какво е необходимо, за да се генерира разхлабване на трудовия пазар, което да намали инфлацията до 2%. Прогнозата им е за значително меко приземяване, без да се налага Фед да премине към особено затегната парична политика. Те продължават да казват, че неутралната стойност е 2,4%, но тази стойност е неутрална единствено, ако инфлацията е 2%. Щом инфлацията е по-висока, то и неутралната стойност е по-висока. Затова и мисля, че прогнозата им е силно оптимистична.

Това е прогноза при най-добрия сценарий. Прогнозата при най-благоприятен сценарий е тяхната прогноза-модел. Възможна е, но не мисля, че има голяма вероятност да се сбъдне.