IT индустрията призова да не се вдига максималния осигурителен праг

Мярката ще влоши инвестиционния климат в България, предупреждават от бранша

16:17 | 10 октомври 2018
Обновен: 16:21 | 10 октомври 2018
Снимка: Олег Попов, Investor Media Group
Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Браншовите асоциации на високотехнологичния сектор – Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер, изпратиха открито писмо до представители на изпълнителната и законодателната власт, с което изразяват своето „сериозно безпокойство във връзка с обявените намерения за повишаване на максималния осигурителен доход на 3000 лв.“, съобщава Investor.bg.

В документа се изразява загриженост, че подобна промяна ще има осезаемо негативен ефект върху цялостния инвестиционен климат в страната, както и върху този сектор с висока добавена стойност и възможността му за растеж. 

„В основата на този растеж е капацитетът ни да създадем стратегическа индустрия, базирана на стратегически талант, който е глобално конвертируем и за чието създаване, задържане и обратно привличане в страната работим активно. Като социално отговорна индустрия и добри данъкоплатци, подкрепяме осигуряването на по-добри условия за достойни старини, но не с цената на този погрешен модел и не с цената на противопоставяне на отделни групи хора в нашето общество“, се казва в становището.

Браншовите организации подчертават, че ако една група получава повече, защото произвежда повече, а с това генерира повече приходи за хазната, не е разумно тя да се демотивира, а обратното – държавата да се стреми към повишаване на броя, мотивацията и производителността на този генератор на високи приходи.

„Решението да се увеличи прага на пенсиите, поднесено едновременно с повишаването на максималния осигурителен доход, би могло да се възприеме като противопоставяне на отделни групи хора и да засили острото усещане за несправедливост, да подкопае доверието в институциите и да застраши функционирането на държавността на системно равнище. Изненадани сме, че в години с бюджетен излишък се взема от генериращите висока добавена стойност, вместо да се инвестира в увеличаване на техния брой чрез инвестиции в образователната система за подготовка на повече специалисти. С резултатите от труда на заетите в ИКТ сектора не само се повишава потреблението, което е основен двигател на растежа в последните години, но и разработвайки и внедрявайки ИКТ продукти и услуги в българските предприятия се повишава конкурентоспособността им“, поясняват още в становището си организациите.

Продължението на материала може да прочетете в Investor.bg.