ЕС дава на търговците на въглеродни емисии това, което искат - повече правила

Във вторник Европейската комисия и Европейският парламент сключиха временно споразумение за изготвяне на правила за сертифициране на кредити за отстраняване на въглеродни емисии

21:00 | 27 февруари 2024
Автор: Лара Уилямс
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейският съюз тихомълком определя посоката на бъдещето на пазарите на въглеродни емисии, като през последните седмици два нормативни акта преодоляха големи препятствия. Следете внимателно, защото тези инициативи ще променят облика на индустрията, пише анализаторът Лара Уилямс за рубриката Bloomberg Opinion.

Във вторник Европейската комисия и Европейският парламент сключиха временно споразумение за изготвяне на правила за сертифициране на кредити за отстраняване на въглеродни емисии - Рамка за сертифициране на отстраняване на въглеродни емисии (CRCF). „За първи път в историята имаме политика, която ясно дефинира качественото отстраняване на въглерод и се стреми да го определи количествено“, коментира Себастиан Манхарт, старши съветник по политиките на пазара за отстраняване на въглероден диоксид Carbonfuture GmbH. „Други държави вероятно ще я копират.“

Въглеродните компенсации обикновено се категоризират или като кредити за избягване на емисии - купете това, няма да изсечем тази гора - или като кредити за намаляване на емисии - купете това, ще инсталираме няколко слънчеви панела. През последните години скандали, вариращи от нарушения на човешките права до преувеличени ползи за климата, доведоха до повдигане на въпроса дали компенсациите са полезни в борбата с климата, или просто осигуряват прикритие за корпорации и физически лица да продължат да замърсяват околната среда. Пазарът се сви, тъй като инвеститорите избягват схеми със съмнително качество.

Цените на доброволните пазари на въглеродни емисии са се понижили значително след пика през 2022 г.

Целта на премахването на въглеродния диоксид е да се изтегли от атмосферата и да се съхрани - в идеалния случай за постоянно под земята или в океана. Въпреки че в момента разчитаме на природата да изпълни тази услуга, зараждащите се технологии, вариращи от директно улавяне на въздуха до биовъглерод (богат на въглерод материал, получен от нагряване на биомаса при високи температури и ниско съдържание на кислород, който след това може да се добави към почвата или да се използва в бетона), имат потенциала да помогнат. Понастоящем премахването представлява само около 3% от общия пазар на въглеродни емисии.

Тези процеси няма да могат да се осъществят без значително намаляване на емисиите, което трябва да стане първо. Но те биха могли да помогнат за изчистването на последните остатъци от парникови газове от т.нар. трудни за абсорбиране сектори като циментовия и авиационния. Освен това, ако успеем да постигнем нулево нетно ниво, поглъщането на емисии предлага потенциал за обръщане на част от вредите, които сме нанесли на атмосферата.

Индустрията настоява за регулация, която, както се надяват заинтересованите страни, ще разграничи бъдещите кредити от съществуващите некачествени продукти и ще помогне на пазара да се разрасне, като създаде доверие. Тези последни европейски разработки са голяма стъпка в установяването на необходимите стандарти.

CRCF разделя поглъщането на въглерод на различни категории, както е показано в таблицата по-долу. Макар че тя включва намаляването на емисиите от почвата, което според мнозина е грешка, тя изключва дейности като проекти за чиста енергия и избягване на обезлесяването.

Категории за отстраняване на въглерод

Манхарт ми каза, че според него рамката определя политиката в областта на климата както на ниво ЕС, така и на национално ниво. Например, ако поглъщането на въглероден диоксид трябва да бъде включено в европейската схема за търговия с емисии - най-големия пазар за спазване на изискванията в света, то вероятно ще трябва да бъде сертифицирано съгласно рамката. Най-непосредственият ефект ще бъде върху поведението на купувачите; те вероятно ще започнат да привеждат придобиванията в съответствие с Рамка на ЕС за сертифициране на отстраняване на въглерод (CRCF) още сега, за да изпреварят промените.

Досега не беше известно как ще се използват новите правила, като тук се намесва другата голяма част от регулацията. Директивата за екологичните претенции има за цел да спре т.нар. greenwashing - съгласно проектозакона компаниите трябва да получат одобрение за всички екологични маркетингови претенции, преди да ги използват. На организациите, които нарушават правилата, могат да бъдат наложени глоби в размер на най-малко 4% от годишния им оборот.

В директивата се казва, че компаниите могат да правят искания за компенсации само ако вече са намалили максимално своя въглероден отпечатък и могат да използват такива схеми само за т.нар. остатъчни емисии (парникови газове, които продължават да замърсяват атмосферата, след като възможностите за намаляване са изчерпани). Въглеродните кредити трябва да бъдат сертифицирани по Рамката на ЕС за сертифициране на отстраняване на въглерод. Важното е, че тя включва позоваване на принципа „подобен на подобен“, което означава, че предприятията не могат да претендират, че емисиите на CO2 от изкопаеми горива, които остават в атмосферата в продължение на векове, са били компенсирани с краткосрочно отстраняване, като например засаждане на дървета. Валидно е само трайното отстраняване на въглерод.

Съществуват и проблеми: В Директивата за зелените вземания не се уточнява какво се счита за остатъчни емисии, което дава възможност за злоупотреба с този термин. Освен това в сегашния си вид само проекти за отстраняване в рамките на ЕС могат да бъдат сертифицирани по CRCF, което е ограничаващо, когато континентът не разполага с много земя и геоложки капацитет за съхранение.

Тези разпоредби не са задължителни, но пренебрегването им ще доведе до недостатъци. Дружествата все още могат да купуват кредити за избегнато обезлесяване, стига да не ги използват, за да предявяват претенции за своите екологични достойнства; проектите за премахване на въглерод не трябва да се сертифицират, но това ще направи техните кредити по-малко ценни за купувачите.

Все още предстои работа по стартирането на CRCF, а Директивата за екологичните претенции трябва да премине през още няколко етапа, преди да бъде приложена. Но тонът вече е зададен и от доброволните пазари на въглеродни емисии следва да се очаква да го спазват.

Лара Уилямс е колумнист на Bloomberg, който се занимава с проблемите на изменението на климата.