Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

ЕС се подсилва в битката си с киберпрестъпността

Десислава Кръстева, Фондация "Право и интернет", Бизнес старт, 28.06.2019

08:39 | 28 юни 2019
Десислава Кръстева, Фондация "Право и интернет". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Десислава Кръстева, Фондация "Право и интернет". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

След като днес в сила влезе актът за киберсигурност в ЕС, за първи път Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) ще има нови задачи, но и нови правомощия, за да пази съюза от кибер престъпленията. 

Актът за киберсигурността всъщност е продължение на една линия на реформа, които европейските институции взимат и се надгражда вече съществуваща наредба, изградена с директивата, посветена на киберсигурността. Той е по-скоро институционален. Две са основните му направления: предоставят се по-значителни правомощия на Агенцията за киберсигурността на ЕС и се очертава правната рамка, необходима за изграждането на сертификационна рамка в ЕС по темата. Разработват се стандартите за сертифициране и повишаване на капацитета за справяне с киберзаплахите. Това коментира Десислава Кръстева, Фондация "Право и интернет", в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"България върви изцяло в рамките на стратегиите на ЕС. Транспонирането на Nis директивата е най-новото развитие. Все още протича дейността по изграждането на подзаконовата нормативна рамка. Концепцията е същата като в ЕС. Фокусът е насочен към критична инфраструктура, съществени и дигитални услуги".

В Агенцията за киберсигурността на ЕС (European Union Agency for Cybersecurity /ENISA/) е предвидено да се правят анализи и проучвания на научно ниво, отбеляза Десислава Кръстева. "Създаване на Европейски експертен център по киберсигурност би имал спомагателна роля спрямо ЕNISA. Актът действа на едно по-високо ниво по отношение на енергийния, транспортния, здравния, банковия и финансов сектор", добави тя.

Европейската сертификационна система ще бъдат припозната във всички държави членки и ще отговаря на единни критерии, изтъкна Десислава Кръстева. 

От днес онлайн услугите  и продуктите в Европейския съюз (ЕС) ще преминават през специална сертификация за киберсигурност - според новия регламент на общността. Известен още като  „Акт за киберсигурност“, той цели да даде на потребителите спокойствие, а на бизнеса да се спести административна и финансова тежест.