Пет графики за рекордните януарски емисии на облигации в Европа

Графика на деня, 02.02.2024 г.

11:44 | 2 февруари 2024
Автор: Антон Груев

Януари 2024 г. беше рекорден месец за първичния пазар на облигации в Европа, като кредитополучателите са продали нов дълг за над 350 млрд. евро, а заявките на инвеститорите надминаха 1,86 трлн. евро.

Ето пет графики, които обобщават изминалия месец:

Рекорден брой емисии в началото на годината | Продажбите през януари надхвърлиха 350 млрд. евро, като повече от половината от тях са от публичния сектор

Делът на емисиите на публичния сектор, особено на суверенните облигации, достигна зашеметяващите 55% от общата сума за януари, според данни, събрани от Bloomberg. Емисиите от този сектор са се увеличили с над 50% в сравнение с миналата година.

Италия, Испания, Франция и Германия бяха начело с най-големите по размер сделки. Това обаче може да се забави през февруари след "голямото синдикирано предлагане през януари", написаха стратезите на Barclays Plc.

Европейските държави заляха пазара | Суверенните държави са с най-голям дял в емитирането на облигации

Огромните емисии бяха подкрепени от привидно ненаситното търсене. Инвеститорите се насочват към държавните облигации, за да си осигурят настоящите нива на доходност, преди основните централни банки в света да започнат да оттеглят агресивното затягане на паричната политика от последните години. Очаква се Европейската централна банка да намали лихвените проценти с до 1,5 процентни пункта през тази година, като първата стъпка ще бъде с четвърт пункт през април.

Дори Гърция, при първата си нова продажба на облигации след връщането си към инвестиционния рейтинг на Fitch Ratings и S&P Global Ratings в края на миналата година, привлече рекордни поръчки за над 35 млрд. евро.

Рекордни поръчки на инвеститори за нови държавни облигации | Европейските държави са привлекли огромни количества поръчки за своите сделки

За корпоративните и финансовите дружества дългът с по-дълъг срок на погасяване беше най-изгодната опция.

Данните показват, че сделките с падеж 10 години или повече са с най-добро съотношение на покритие от всички срокове, което отразява убеждението, че тази година централните банки осезаемо ще намалят лихвените проценти.

Кредитополучателите фиксират дълга си за по-дълго | Банките и предприятията продават повече облигации с матуритет над 10 години

Обикновено през януари корпорациите сключват по-малко сделки, тъй като много фирми навлизат в периоди на затишие преди публикуването на отчетите. Фирмите, които изпуснаха удобните възможности през миналия месец, ще се надяват подобни условия да продължат и след сезона на отчетите. Досега апетитът за риск се е запазил въпреки многобройните предизвикателства, пред които е изправен пазарът.

Показателите за корпоративен и финансов кредитен риск от инвестиционен клас са едни от най-ниските от близо две години насам.

Кредитният риск е близо до двугодишно дъно | Спредовете при суаповете за кредитно неизпълнение са едни от най-ниските от началото на 2022 г.

Сега инвеститорите ще се съсредоточат не само върху макропредизвикателствата. Лошите новини от тази седмица от банки, сред които New York Community Bancorp и японската Aozora Bank Ltd., предизвикват безпокойство у инвеститорите, докато бързото и яростно рали, обхванало пазарите от края на миналата година, изтласква стойността от пазара.

Според стратезите на Bank of America Барнаби Мартин и Йоанис Ангелекис затягането на пазара е било такова, че е достигнало "нива, които обикновено маркират точките на изчерпване на ралито".

ЗАБЕЛЕЖКА: Данните за обема на емисията обхващат синдикирани облигации, деноминирани в евро, британски лири и щатски долари (Reg S), продадени в Европа, с падеж най-малко 1,5 г. и минимална стойност на емисията 100 млн. евро.