Около 2% от ВиК мрежата трябва да се подменят всяка година

Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие, Бизнес старт, 23.05.2018

10:40 | 23 май 2018
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

„За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната около 2% от нея всяка година трябва да бъдат подменяни". Това каза Малина Крумова, заместник министър на регионалното развитие, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов

„Предвидените по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) близо 1,6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в 92 водоснабдителни и 59 канализационни обекта. Това са водопроводи, канализационни колектори, изграждане на нови довеждащи деривации, подмяна на много голяма част от мрежата“, обясни Малина Крумова и подчерта, че общо ще се подменят или изградят около 1300 километра ВиК мрежа. Най-големият проект е за територията на област Бургас, тъй като там има най-много населени места с над 10 хил. жители. Подобряването на ВиК услугите ще е за около 2 млн. бълагри.

Процедурата за кандидатстване по ОПОС ще бъде отворена до края на юни. Тогава ще бъде обявена покана за кандидатстване, за да може след това да се подадат проектните предложения. Регионалните прединвестиционните проучвания, от които зависи усвояването на средствата за ВиК по ОПОС, са напълно готови и в момента се изготвят идейни проекти, които са за предвидените обекти за канализация и водопровод, поясни още заместник-министърът.

Столична община е конкретен бенефициент, тъй като на територията ѝ има действащ концесионер, и самата тя е възложила проучване, което към момента е на етап на измерване и заснемане. Очаква се да има един съществен проект, тъй като нуждите на столицата са много големи. Парите на столична община са извън тези 1,6 млрд. лв., но столицата е предвидена да участва в оперативната програмата.

Изискванията на ОПОС са да финансира инвестиции само в консолидирани области - в области, в които ВиК инфраструктурата се обслужва от един оператор. Възложени са 14 прединвестиционни проучвания и всички от тях са готови. За останалите области в страната има разработени само регионални т. нар. „мастър планове“, които са много по-високо ниво на планиране и недостатъчно, за да определи приоритетните инвестиции, поясни Крумова.

Средствата не са разпределяни предварително, а се установиха в процеса на планиране и изготвяне на прединвестиционните проучвания на базата на нуждите. Търсим постигане на пълно съответствие, което има определени изисквания. По отношение на водоснабдяването – напрекъсваемост на водната услуга, количество и качество, а по отношение на отвеждането и пречистването – обхващане на 100% или близо до 100% на населението с канализация и съответното ниво на отведената вода.

Тя добави още, че тези проучвания имат за цел да установят реалното състояние на мрежата и съоръженията, като са направени измервания и заснемания, на чиято база са определени приоритетните инвестиции, които също така отчитат и бъдещи рискове, фактори, които не са били отчитани, когато мрежата е създавана

 Според Крумова има още много какво да бъде направено за подобряване на състоянието на ВиК, но ще бъде дадено начало за най-належащите места.

Има още много какво да се свърши. Инвестициите в случая са насочени към най-приоритетните места и тези, които са с най-голям проблем. Търсим подмяна на мрежата там, където нейната амортизация и нейното компроментиране в годините и остарялостта ѝ не позволяват предоставянето на адекватна услуга.

Крумова каза още, че ВиК операторите са бенефициентите и допълни, че това е така, тъй като са най-запознати и технически грамотни по отношение на тази инфраструктура. 

Повече по темата вижте във видео материала.