Европейските банки са отлично подготвени за кризата

Хосе Мануел Кампа, председател на Европейския банков орган

16:04 | 26 май 2020

 

 

Към декември миналата година, банките разполагат средно с базов собствен капитал от първи ред от 14.9%. Това е с 5% повече от капитала, който са имали през 2009 в разгара на кризата. Основно, това е в резултат на натрупването на капитал в продължение на последните години. Освен това, налице са редица регулаторни мерки, които бяха взети в началото на кризата. Трябваше да се уверим, че налице е достатъчно капитал и ликвидност и тогава да освободим капиталовите изисквания.