Global Wind Energy: 2020г трябва да е рекордна за вятърната енергия - част 2

Бен Блакуел, директор, Global Wind Energy Council

18:29 | 22 май 2020
Обновен: 18:42 | 22 май 2020

Вижте и първа част на разговора.

Бен Влакуел коментира въпроса, че в някои страни местните власти смятат, че има ниво на насищане и например в Германия темата е особено гореща в местните медии и общностите се ориентират против вятърните паркове. Има забавяне на някои ключови пазари поради проблеми около разрешителните. Според него, важно е правителствата да разберат, че трябва да се ускори фазата на развитие на ВЕИ за постигане на климатичните цели. Той продължи разговора си с Гай Джонсън и Анна Едуардс за Bloomberg, като поясни:

"Важно е да се признае, че не става дума дали обществеността го приема. По цял свят всички проучвания на общественото мнение показват, че хората все повече подкрепят енергията от вятъра. Повече от всякога преди. Това включва и страни като Германия.

Тук имаме не точно проблем с приемането от обществото или общностите. Защото общностите с вятърни ферми дори още повече подкрепят. Тук имаме проблем с регулациите. И явно има нужда от регулаторна реформа, за да облекчим процеса на даване на разрешителни. В момента, в някои страни законовата рамка позволява обжалване на проектите, което може да ги забави с години. Явно не можем да продължим с такива системи.

Компаниите би трябвало да работят с общностите и да намерят точните им нужди. Точно от каква помощ се нуждаят. И има много различни форми, с които компаниите се опитват да споделят приходите с тези различни схеми. Ние напълно подкрепяме. Да, работата с общностите е много важна. Въпреки това настоявам, че това не е проблем дали обществото го приема.

Например всички големи доклади с проучвания, които се правят редовно от повечето големи правителства по света – всъщност общественото приемане расте. Така че едва ли е проблем на ярост срещу вятърните ферми. Не е тренд.

Има огромни възможности за икономически стимули. Първо, знаем, че има нужда вятърната и слънчевата енергия да се разраснат, за да се изпълнят климатичните цели. Знаем, че имаме много готови проекти, които може да се представят, за да ускорят нещата.

И знаем, че енергийната инфраструктура трябва да се модернизира като пренос – например пристанищата и всичко останало, към новия тип енергийни системи. Така че очакваме, че ако инвестициите стигнат там, където трябва да бъдат, за да съвместими с климатичните цели, трябва да стигнем около 2 теравата вятърна енергия до 2030г. И това включва около 2 трлн инвестиции.

Така че силно сме ангажирани с преговори с правителствата, за да им обясним, че това е възможност за страните да излязат от Covid чрез тези инвестиции. Които наистина не нанасят никакви вреди и са инвестиции без съжаление."

Вижте и първа част на разговора.