Може ли вирусът да ускори банковата консолидация

Давиде Сера, основател на Algebris

18:01 | 6 март 2020
Автор: Иван Николов

"Първо смятам, че трябва първо от законодателите, не от ЕЦБ да поискат истински единен банков пазар. Има едно нещо в Европа, което е изключително успешно във финансите и това се нарича директивата UCITS, или за координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Това практически е индустрията на взаимните фондове.

Индустрията на взаимните фондове в Европа е почти толкова голяма, колкото и американската.

Всички продукти могат да разпространяват и продават глобално извън САЩ, от Бразилия до Токио.

Практически това стана новия стандарт в индустрията извън Америка.

Сега, това трябва да стане и при ипотеките, кредитните карти, обикновените закони, така че банките да имат синергии.

Второ, от ЕЦБ трябва да се искат нулеви лихви. Не негативни, не и позитивни. Нулеви".

Откъс от интервюто за Том Кийни от Bloomberg.