Пазари Азия, 3 март 2020

Джулиет Сали, Bloomberg

14:36 | 3 март 2020
Автор: Иван Николов