Ефектът на Covid-19 върху петрола според Vanda Insights

Вандана Хари, основател на Vanda Insights

13:23 | 17 февруари 2020
Автор: Иван Николов