Земеделската земя в България е поскъпнала двойно за пет години

Най-скъпата земя в рамките на ЕС е в Холандия

09:56 | 22 март 2018
Обновен: 09:56 | 22 март 2018
Photographer: Akio Kon/Bloomberg
Photographer: Akio Kon/Bloomberg

Цената на земеделската земя у нас е скочила почти двойно за петгодишен период, отчита анализ на Евростат за цените и наемите на земеделска земя в ЕС през 2016 г. През 2011 г. един хектар /1 хектар е равен на 10 декара/ земеделска земя у нас е струвал средно около 2 100 евро, докато през 2016 г. цената му се е покачила почти до 4 000 евро, сочат данните на Евростат, цитирани от Investor.bg.

Най-скъпо се е продавала земята у нас в Североизточния район, където един хектар се е търгувал почти за 6 000 евро през 2016 г., при цена от 2 800 евро през 2011 г.

Високи цени държи у нас и земята в Северен централен район - 4 600 евро за хектар през 2016 г. при цена от 2 300 евро през 2011 г.

В Северозападния район земеделската земя се е търгувала за около 3 800 евро за хектар /2016 г./ спрямо 2 200 евро пет години по-рано. Съотношението за Югоизточния район е 3 600 евро за хектар /2016 г./ към 1 400 евро /2011 г./.

Почти непроменена, а дори и поевтиняла, се оказва земеделската земя в Югозападния район - 1 166 евро през 2016 г. при цена от 1 190 евро през 2011 г.

Арендата на един хектар земеделска земя у нас се е покачила средно с над 60 процента в границите на отчитания 5-годишен статистически период - от 153 евро за хектар през 2011 г. до средна цена от 225 евро през 2016 г.

Североизточният район отново държи челно място по най-високи цени на аренда за земеделска земя - 327 евро на хектар. Югозападният район е с най-ниски цени за аренда на земеделската земя - 112 евро за хектар през 2016 г., отчита Евростат.

Холандия отчита на национално ниво най-скъпата покупна цена на един хектар обработваема земя в ЕС през 2016 г. - средно по около 63 000 евро за хектар.

Най-висок ръст в цените на обработваемата земеделска земя за периода 2011 - 2016 г. е отчетен в няколко страни-членки на ЕС: Чехия /трикратно увеличение/, Естония, Латвия и Унгария - двойно увеличение.

Най-ниско национално ниво за земеделска земя е регистрирано в Румъния - един хектар земеделска земя е струвал средно около 2 000 евро през 2016 г.